Selvbestemmelse for elever med utviklingshemming: Hva, hvorfor og hvordan

Stipendiat Veerle Garrels holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag

Stipendiat Veerle Garrels (Foto. Shane Colvin, UiO)

Forelesningen er en del av Faglig-pedagogisk dag ved UiO.

 

Om forelesningen

Hva innebærer selvbestemmelse for elever med utviklingshemming, og hvorfor bør dette være et viktig satsingsområde i skolen?

Foreleseren gir en teoretisk innledning til temaet, for deretter å presentere en praktisk undervisningsmodell som kan hjelpe pedagoger til å lære elever med utviklingshemming grunnleggende selvbestemmelsesferdigheter, som å foreta valg, sette mål for seg selv, lage planer for å oppnå målet, og evaluere måloppnåelse."

 

Velkommen!

Publisert 2. nov. 2017 12:44 - Sist endret 18. okt. 2019 11:56