Semesteråpning og utdeling av Jonasprisen 2011

I anledning instituttets 50-års jubileum vil det bli holdt en høytidelig åpning av høstens semester. Utdeling av Jonasprisen 2011 vil være en del av markeringen.

Illustrasjonsbilde: UiO

Alle ansatte og studenter ved Institutt for spesialpedagogikk inviteres til åpning av semesteret i Universitetets Aula 23. August. For mer informasjon se program. (pdf)

Jonasprisen deles ut årlig til en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjons-diskriminerte i samfunnet. Ved rangering mellom kandidatene til prisen skal det legges særlig vekt på at innsatsen har medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.

Tidligere prisvinnere

Arrangør

ISP
Emneord: Jonasprisen, Semesteråpning
Publisert 17. jan. 2011 10:58 - Sist endret 1. juli 2011 09:23