Semesteråpning og utdeling av Jonasprisen 2012

Instituttet åpner høstens semester med en markering der Jonasprisen 2012 vil deles ut.

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til åpning av semesteret onsdag 22. august. Under markeringen vil Jonasprisen 2012 deles ut og nytiltrådt barneombud Anne Lindboe vil holde tale for dagen. 

Arrangementet er åpent for alle interesserte. For mer informasjon se program (pdf).

Jonasprisen

Jonasprisen deles ut årlig til en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjons-diskriminerte i samfunnet. Ved rangering mellom kandidatene til prisen skal det legges særlig vekt på at innsatsen har medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.

Tidligere prisvinnere

Arrangør

ISP
Emneord: Jonasprisen, Semesteråpning
Publisert 19. juni 2012 10:28 - Sist endret 21. juni 2012 12:18