Seminar for Jorun Buli-Holmberg

Praksisnær spesialpedagogisk forskning og kompetanseutvikling for inkluderende praksiser i skolen

Fredag 02. desember 2022

Avsluttende Fagseminar for Jorun Buli – Holmberg


Institutt for spesialpedagogikk inviterer til faglig seminar i forbindelse med at emerita Jorun Buli-Holmberg går av med pensjon.

Bildet kan inneholde: smil, øyenbryn, lykkelig, iris, rynke.

Jorun Buli-Holmberg. Foto: Sahne Colvin, UiO

Seminaret skulle arrangeres høsten 2021, men ble utsatt på grunn av korona-situasjonen.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Program

Leder av fagseminaret – Reidun Tangen, professor em, Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

12:05  - 12:10: Åpning av dagen
Ona Bø Wie, Instituttleder ISP

12:10 - 12:40: Spesialpedagogisk utdanning for lærere i videregående skole. Erfaringer med et nasjonalt utviklingsprosjekt
Reidun Tangen, professor em., ISP

12:40-13:00: Pause (kaffe, forfriskninger)

13:00-13:30: Praksisorientert kompetanseutvikling til pedagogisk psykologisk rådgivere. Erfaringer fra gjennomføring av innovasjonsarbeid i praksisfeltet.
Liv Lassen, professor em., ISP

13:30 - 14:00: Kvalitet i tilpasset opplæring. Fra spesialpedagogisk utdanning til forskningsprosjekt
Sven Nilsen, professor em., Kjell Skogen, professor em., ISP

14:00 - 14:15: Pause (kaffe, forfriskninger)

14:15-14:45:  Inkluderende praksiser i skolen. Et eksempel på et praksisnært forskningsprosjekt.
Hanne Marie Høybråten Sigstad, førsteamanuensis, ISP

14:45-  15:15: Prosjektene Inkluderende læringsmiljø og Inkluderende praksiser. Nytteverdien av å ha et forskerblikk på skolens praksis sett fra praksisfeltets ståsted
Anne Britt Strupstad  tidligere rektor ved  Spikkestad barneskole, Torunn Skard Almaas rektor ved Midtbygda skole

15:15 - 15:25 - Pause

15:25 - 15:55: Praksisnær spesialpedagogisk utdanning og forskning – Et oppsummering av et faglig liv
Jorun Buli-Holmberg, emerita ISP

15:55 - 16:00: Avslutning
Hanne Marie Høybråten Sigstad, Reidun Tangen, ISP

 

 

 

Publisert 10. nov. 2021 13:51 - Sist endret 1. des. 2022 14:22