Seminar for Jorun Buli-Holmberg

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til faglig seminar i forbindelse med at førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg går av med pensjon.

Tema er

  • Praksisnær spesialpedagogisk kompetanseutvikling i skolen
    - Forskning på skolens spesialpedagogiske praksis

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, kinn, briller.

Jorun Buli-Holmberg. Foto: UiO

Seminaret er gratis og åpent for alle.

For de som ønsker å føge seminaret på Zoom:

https://uio.zoom.us/j/69131130871?pwd=K01xVVliUGxJdmRkcjE4cFVVMlBWZz09

 

Program

Leder av fagseminaret – Reidun Tangen, professor em, Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

12:00-12:10: Åpning av seminaret
Ona Bø Wie, Instituttleder ISP

12:10-12:40: Praksisnær utdanning i spesialpedagogikk for lærere i videregående skole - Erfaringer med et nasjonalt utviklingsprosjekt
Reidun Tangen, professor em., ISP

12:20-13:00: Pause (kaffe, forfriskninger)

13:00-13:30: Kvalitet i tilpasset opplæring. Fra spesialpedagogisk utdanning til forskningsprosjekt
Sven Nilsen, professor em., Kjell Skogen, professor em., ISP

13:30-14:00: Praksisorientert kompetanseutvikling til pedagogisk psykologisk rådgivere. Erfaringer fra gjennomføring av innovasjonsarbeid i praksisfeltet.
Liv Lassen, professor em., ISP

14:00-14:15: Pause (kaffe, forfriskninger)

14:05-14:35:  Inkluderende læringsmiljø. Nytteverdien av å ha et forskerblikk på skolens praksis sett fra praksisfeltets ståsted.
Anne Britt Strupstad, tidligere Rektor ved en barneskole

14:35-15:05: Inkluderende praksiser i skolen. Et eksempel på et praksisnært forskningsprosjekt.
Hanne Marie Høybråten Sigstad, førsteamanuensis, ISP

15:05-15:15 - Pause

15:15-15:50: Utdanning og praksisnær forskning – Et oppsummering av et faglig liv
Jorun Buli-Holmberg, førsteamanuensis ISP

15:50-16:00: Avslutning
Hanne Marie Høybråten Sigstad, Reidun Tangen, ISP

 

 

 

Publisert 10. nov. 2021 13:51 - Sist endret 6. des. 2021 14:38