Skolelederens og lærerens rolle i tilpasset opplæring og spesialundervisning

Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg holder forelesning på Faglig pedagogisk dag

Om forelesningen:

Skoleledere og lærere er nøkkelpersoner i arbeidet med å realisere de skolepolitiske intensjoner om tilpasset opplæring. Det tas utgangspunkt i at skolen skal forene individuell tilpasning for alle elever i et læringsfellesskap, og forholdet mellom tilpasset opplæring for alle elever og spesialundervisning for elever med særlige behov. Det blir lagt vekt på å synliggjøre ledernes og lærernes rolle og arbeidsoppgaver knyttet til kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Lærerens oppgaver i ordinær undervisning vil belyses i henhold til føringer for tilpasset opplæring i lov og læreplaner, og hvordan læreren kan samarbeide om oppgaver knyttet til kartlegging, tilrettelegging og evaluering

Om Faglig pedagogisk dag:

Faglig pedagogisk dag arrangeres av UiO. Her møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon. Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen. Program og påmelding her.

Publisert 31. okt. 2016 15:44 - Sist endret 19. sep. 2022 13:16