"You are all aliens on my planet" - Om sosiale vansker innen autismespekteret.

Stipendiat Veerle Garrels holder forelesning på Åpen dag.

Forelesningen er en del av Åpen dag ved UiO.

I dette foredraget vil Veerle Garrels gi en kort innføring i hva autismespekterforstyrrelser er, og drøfte sosiale vansker innen autismespekteret.

Sentrale punkter i foredraget er:

  • Hva kjennetegner autismespekterforstyrrelser?
  • Hvordan kan vi legge til rette for nevrodiversitet i vårt samfunn?

Velkommen!

Publisert 21. jan. 2016 08:43 - Sist endret 18. okt. 2019 11:56