Anett Kaale

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Anett Kaale
English version of this page
Telefon +47 22856636
Mobiltelefon +47 41780045
Rom 428
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Autismespekterforstyrrelse (ASF)
 • Tiltak i barnehage og skole for barn med ASF
 • Tidlig sosial kommunikasjon (felles oppmerksomhet/felles engasjement)
 • Utviklingsforløp fra tidlig førskole- til skolealder

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD., Medisinske fakultet, UiO (2014)
 • Cand. Ed. (spesialpedagogikk), Institutt for spesialpedagogikk, UiO (2004)
 • Master in Emotional Distubance and Autism, University of Texas at Austin (1994)
 • Psykologi grunnfag, UiB (1992)
 • Vernepleier, Østfold vernepleierhøyskole (1990)

Arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk, UiO (2016 –)
 • Post doc., Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser, Oslo universitetssykehus (2016 – )
 • Forsker, UiO og Oslo universitetssykehus (2014 – 2015)
 • Gjesteforsker, University of California, Los Angeles (UCLA) (2008 – 2009)
 • Stipendiat, Oslo universitetssykehus, (2006 – 2014)
 • Forsker (pilotprosjekt), Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP) (2004–2005)
 • Fagkonsulent autisme, Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Stavanger universitetssykehus (1994 – 1996)
 • Leder, SFO for barn med funksjonshemninger, Sola kommune (1990 – 1992)
 • Div. arbeide med barn og unge med og uten funksjonshemninger

Stipend

 • Fulbrightstipend: 2008-2009

Forskergrupper og nettverk

 • Enhancing the Scientific Study of Early Autism (ESSEA)
 • NeuroDevelop
Emneord: autismespekterforstyrrelse, autisme, intervensjon, barnehage, sosial kommunikasjon
Publisert 11. apr. 2016 08:21 - Sist endret 18. feb. 2019 12:44