Henri Pesonen

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Henri Pesonen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Inkluderende utdanning og en følelse av tilhørighet
 • Studenter med autism
 • Betydelig støtte og samarbeid mellom hjelpeinstanser
 • Kvalitative metoder
 • Brukermedvirkning i forskning

Honorary positions

 • 2021: Adjunkt Professor (Title of Docent) i spesialpedagogikk, Universitetet i Universitetet i Øst-Finland

Undervisning

Utdanning

 • 2016: PhD i i spesialpedagogikk, Hensingfors universitet, Finland
 • 2015: Spesialpedagogkvalifisering, Finland
 • 2011: Lærerutdannelse i Finland
 • 2010: M.Sc. i Early childhood education, Universitetet i Pace University, New York, USA
 • 2007: BA i Grunnskoleutdanning, Universitetet i Sunderland, England

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • 2022-         Universitetslektor, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Hensingfors universitet, Finland.
 • 2019-2021: Postdoktor, Hensingfors universitet, Finland. Prosjektleder av prosjektet "Enhancing sense of belonging and employability for university students and graduates with autism"
 • 2017-2019: Universitetslektor, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Hensingfors universitet, Finland
 • 2016-2017: Underviser på Det filosofiske fakultetet, School of Educational Sciences and Psychology, Special Education, Universitetet i Øst-Finland
 • 2016- Gjesteforeleser i spesialpedagogikk, Åbo Akademi, Vasa, Finland
 • 2012-2015: PhD-kandidat/forsker i spesialpedagogikk, Hensingfors universitet, Finland

Publikasjoner

Äikäs, A., Pesonen, H., Heiskanen, N., Syrjämäki, M., Aavikko, L., & Viljamaa, E. (Accepted/in press). Approaches to collaboration and support in early childhood education and care in Finland: Professionals’ narratives. European Journal of Special Needs Education.

Rautiainen, V., Peltomäki, S., Pesonen, H., Kajamaa, A., & Kontu, E. (Accepted/in press). Käännekohtia koulussa: Opetushenkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunteen rakentuminen. [Turning points in school: formation of teaching staff’s sense of belonging]. NMI-bulletin.

Nieminen, J. H., & Pesonen, H. V. (2022). Anti-ableist pedagogies in higher education: A systems approach. Journal of University Teaching & Learning Practice, 19(4). https://ro.uow.edu.au/jutlp/vol19/iss4/08

Äikäs, A., & Pesonen, H. (2022). Perusopetuksen vaativa erityinen tuki: käsitteen tarkastelua kasvatustieteellisen design-tutkimuksen avulla [Demanding special support in Finnish basic education: Using educational design research to examine the concept of demanding special support]. NMI-bulletin, 2/2022.

Pesonen, H., Tuononen, T., Lahdelma, M., & Fabri, M. (2022). Autistic graduates: Graduate capital and employability. Journal of Education and Work. https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2059455

Vainio, I., Hilppö, J., Pesonen, H., & Kontu, E. (2022). Oppilaan, jolla autismikirjon oireyhtymä, vuorovaikutus opettajan ja kasvatuskoiran kanssa [Autistic Pupil’s interaction with teacher and classroom pedagogical dog]. Puhe ja kieli [Speech and Language].

Pesonen, H., Kontu, E., Lahdelma, M., & Fabri, M. (2021). Autismikirjolla olevien yliopisto-opiskelijoiden käsitykset yhteenkuuluvuuden tunteesta yliopisto-opintojen aikana [Conceptions associated with sense of belonging for students with autism whilst at university]. Journal of University Pedagogy, 2.

Pesonen, H., Itkonen, T., Saha, M., & Nordahl-Hansen, A. (2021). Framing Autism in Newspaper Media: An Example from Finland. Advances in Autism. https://doi.org/10.1108/AIA-01-2020-0003

Pesonen, H., Waltz, M., Fabri, M., Syurina, E. Kruckels, S., Algner, M., Monthubert, B., & Lorenz, T. (2021). Stakeholder views on effective employment support strategies for autistic university students and graduates entering the world of work. Advances in Autism. http://dx.doi.org/10.1108/AIA-10-2019-0035

Nieminen, J. H., & Pesonen, H. (2021). Politicizing inclusive learning environments: How to foster belonging and challenge ableism? Higher Education Research and Development. https://doi.org/10.1080/07294360.2021.1945547

Pesonen, H., Nieminen, J. H., Vincent, J., Waltz, M., Lahdelma, M., Syurina, E. V., & Fabri, M. (2020). A socio-political approach on autistic students’ sense of belonging in higher education. Teaching in Higher Education. https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1852205

Pesonen, H., Waltz, M., Fabri, M., Lahdelma, M., & Syurina, E. V. (2020). Students and graduates with autism: perceptions of support when preparing for transition from university to work. European Journal of Special Needs Education. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1769982

Nieminen, J. H. & Pesonen, H. V. (2020). Taking universal design back to its roots: Perspectives on accessibility and identity in undergraduate mathematics. Education Sciences. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci10010012

Pesonen, H., Rytivaara, A., Palmu, I., & Wallin, A. (2020). Teachers’ stories on sense of belonging in co-teaching relationship. Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1705902 

Nislin, M., & Pesonen, H. (2019). Associations of self-perceived competence, well-being and sense of belonging among pre- and in-service teachers encountering children with diverse needs. European journal of special needs education.

Pesonen, H., Kontu, E., Nislin, M., Brock, P., & Pirttimaa, R. (2017). Evaluation of Classroom Activities with and without a Tablet Computer on Involvement Levels for a Pupil with Significant Support Needs. International Journal of Case Method Research and Application, XXIX(2), 89-101.

Kokko, T., Pesonen, H., Kontu, E. & Pirttimaa, R. (2015) Why study online in upper secondary school? Qualitative analysis of online learning experiences. Human Technology, 11(1), 57-70.

Pesonen, H., Kontu, E., Saarinen, M., & Pirttimaa, R. (2016). Conceptions associated with sense of belonging in different school placements for Finnish pupils with special education needs. European Journal of Special Needs Education, 31 (1), 59-75. doi:10.1080/08856257.2015.1087138.

Pesonen, H., Kontu, E., & Pirttimaa, R. (2015). Sense of belonging and life transitions for two females with Autism Spectrum Disorder in Finland. Journal of International Special Needs Education, 18(2), 73-86.  doi: http://dx.doi.org/10.9782/2159-4341-18.2.73.

Pesonen, H., Itkonen, T., Jahnukainen, M., Kontu, E., Kokko, T., Ojala, T., & Pirttimaa, R. (2015). The Implementation of New Special Education Legislation in Finland.  Educational Policy, 29(1), 162–178. doi: 10.1177/0895904814556754.

Book chapters

Pesonen, H., Nieminen, J. H., & Itkonen, T. (Accepted/in press). Universal Design for Learning inklusiivisen opetuksen suunnittelussa korkeakoulutuksessa [Universal design for learning in planning teaching in Finnish higher education]. In Malinen O-P., Palmu, I., & Kontu, E. Suomalainen erityispedagogiikka eri koulutusasteilla [Finnish special pedagogy in different educational stages].

Kaikkonen, M., Pesonen, H., Mäkipää, P., & Kontu, E. (Accepted/in press). Vaativa tuki taidekasvatuksessa [significant support needs art education]. In Inkeri Ruokonen (Ed). Ilmaisun ilo [The Joy of Expression]. Jyväskylä: PS-kustannus.

Saha, M., & Pesonen, H. (Accepted/in press). ’Too little attention is paid to children who require specialised support.’: In-service and pre-service teachers’ views on policy and practice in early childhood teacher education in Finland. In Finnish Early Childhood Education and Care - A Multi-theoretical perspective on research and practice. London: Springer.

Pesonen, H., Pirttimaa, R., Rämä, I., & Kontu, E. (2019). The Transition to Upper Secondary Level After Basic Education for Adolescents with Autism Spectrum Disorder in Finland. In X. Hu, & E. Kärnä (Eds.), Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland (pp. 207-223). (New Frontiers of Educational Research). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8203-1_14

Kärnä, E., & Pesonen, H. (2019). Curriculum for Comprehensive School-Aged Children with Autism Spectrum Disorder in Finland. In X. Hu, & E. Kärnä (Eds.), Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland (pp. 153-170). (New Frontiers of Educational Research). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8203-1_10

Rämä, I., Pirttimaa, R., Ojala, T., Pesonen, H., & Kontu, E. (2019). Teacher Training for Children with Autism Spectrum Disorders in Finland. In X. Hu, & E. Kärnä (Eds.), Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland (pp. 183-195). (New Frontiers of Educational Research). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8203-1_12

Brown, K., Pesonen, H., & Itkonen, T. (2019). Diagnoses or solutions: different pathways for supporting students with diverse learning needs. In Nick Burnet (Ed.), Solutions Focused Special Education,. London: Jessica Kingsley Publishers.

Ketonen, R., Kontu, E., Lahtinen, R., Pesonen, H., & Tuomi, E. (2018). Kehitysvammaisuus, autismikirjo ja lapsen tuen tarve [Disabilities, autism spectrum disorder and child’s support needs]. In: P. Pihlaja, & R. Viitala (Eds.), Varhaiserityiskasvatus [Early childhood special education] (pp. 287-303). Jyväskylä: PS-kustannus.

Pesonen, H., Ojala, T., Itkonen, T. & Kontu, E. (2015). Miten vaativa erityinen tuki toteutuu? [How support for student with significant support needs implemented?]. In: Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H., & Vainikainen, M-P. (Eds.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special needs education to support and learning in school]. pp. 163-177. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Refereed conference proceedings

Pirttimaa, R., Kokko, T., Räty, L., Kontu, E., Pesonen, H., & Ojala, T. (2015). Intensive special educational needs and the development of inclusive practices in Finland. Conference Proceedings: Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive. Una prospettiva internazionale. Atti del Convegno. Dovigo, F., Favella, C., Gasparini, F., Pietrocarlo, A., Rocco, V. & Zappella, E. (Eds.), pp., 150-154. Bergamo: University of Bergamo. 

Pirttimaa, R., Kontu, E., Pesonen, H., Ojala, T., Kokko, T., & Räty, L. (2014). The intensive special education endorsement research project. IASSID. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disability, 10(2), 162.

Non-refereed scientific articles

Vainio, I., Pesonen, H., & Kontu, E. (2018). Eläinavusteinen opetus, autismikirjo ja kommunikaatio [Animal assisted teaching, autism spectrum disorder and communication]. Kuntoutus [Journal of Rehabilitation].

Pesonen, H., Itkonen, T. & Nislin, M. (2017). Autismin mediakäsittely Helsingin Sanomissa [Views on autism in the Helsinki newspaper]. Kasvatus, 48(4), 377–384.

Rämä, I., Pesonen, H., Kontu, E. & Pirttimaa, R. (2014). Autismin kirjoon kohdistunut DSM-uudistus jakaa mielipiteitä. [Renewal of DSM and Autism Spectrum Disorder divides opinions]. Kuntoutus [Journal of Rehabilitation] 3, 24-34.

 

 Article in professional journal

Murto-Heiniö, S., Saha, M., & Pesonen, H. (2021). Yhteenkuuluvuus inklusiivisen varhaiskasvatuksen osana [sense of belonging as part of inclusive early childhood education]. e-Erika, 2, 34-40. https://journals.helsinki.fi/e-erika/issue/view/151/82

Pesonen, H., Itkonen, T., & Nislin, M. (2018). Katsaus suomalaiseen autismiuutisointiin [A view on autism in Finnish media]. Autismi, 27 (01), 10.

Pesonen, H., Itkonen, T., & Nislin, M. (2017). Autismi otsikoissa [Autism in headlines]. Autismi, (3), 13.

Nislin, M., & Pesonen, H. (2017).  Erityiskasvatuksen siltoja Helsingistä Hongkongiin [Building special needs education bridges between Helsinki and Hong Kong]. e-Erika, 2, 24.

Pesonen, H. (2016a). Vaativan erityisen tuen oppilaiden kuuluvuuden tunteen tukeminen perusopetuksessa ja sen jälkeen [supporting sense of belonging for students with intensive special education needs in Finnish basic education and in post-school life]. Erityiskasvatus [Special Needs Education magazine], 2, 10-13.

Pesonen, H. (2016b). Kuuluvuuden tunne perusopetuksessa ja sen jälkeen henkilöillä, joilla on vaativan erityisen tuen tarpeita: Tutkimus oppilaiden kuuluvuudesta ja opettajien roolista tukitoimien toteuttajina [Sense of belonging for students with intensive special education needs: An exploration of students' belonging and teachers' role in implementing support]. ADHD, 1, 14-16.

Pesonen, H. (2015a). Marraskuinen tervehdys! [November hello!]. e-Erika, 3, 12.

Pesonen, H. (2015b).  Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet [Possibilities of multidisciplinary collaboration]. eRuskis: Blogit. Helsinki: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis.

Pesonen, H. (2015c). Erityispedagogiikan parhaat palat Minerva-torilla [What happens in special education at Minerva space in the Faculty of Educational Sciences].  e-Erika, 2, 31.

Pesonen, H. (2015d). Perusopetuksen vaativa erityinen tuki suurennuslasin alla VETURI-hankkeessa [Significant support needs under examination in VETURI research project]. Autismi 1/2015, 16.

Pesonen, H. (2014). Historian havinaa erityispedagogiikan kevätseminaarissa [A historical view on special pedagogy in the spring seminar]. e-Erika, 2, 23.

Kokko, T., & Pesonen, H. (2013). Pääkirjoitus [Editorial]. e-Erika, 3, 3-4.

Kontu, E., Pirttimaa, R., & Pesonen, H. (2013a). Veturi etenee [VETURI-project is moving forward]. Ruskiss 1/2013.

Pesonen, H. (2013b). Matkakertomus Cricket Green School & University of London [Travel story: Cricket Green School & University of London]. e-Erika, 1, 8-11.

Published development or research report

Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., Ojala, T., and Pirttimaa, R. (2013). Erityinen tuki perusopetuksen oppilaille, joilla on tuen tarpeen taustalla vakavia psyykkisiä ongelmia, kehitysvamma- tai autismin kirjon diagnoosi. [Special needs support for students with social-emotional conditions, profound or severe disabilities, or autism]. University of Helsinki & University of Jyväskylä.

Kontu, E., Ojala, T. J., Pesonen, H. V., Kokko, T., & Pirttimaa, R. A. (2017). Vaativan erityisen tuen käsite ja tutkimustuloksia (VETURI-hanke 2011–2015). (Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisryhmän loppuraportti [Significan support needs project’s research results (VETURI-project 2011-2015). The significant support needs development group’s final report ]. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:34. Opetus- ja kulttuuriministeriö [The Finnish Ministry of Education and Culture publications 2017: 34].

Kontu, E., Pirttimaa, R., Ojala, T., Kokko, T., Räty, L., Lassinpelto, O-P. & Pesonen, H. (2015). Loppuraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle: Vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kehittämishanke VETURI vuosina 2012-2015 [Final report to the Finnish Ministry of Education and Culture: VETURI research project between 2012 and 2015]. Helsinki: University of Helsinki.

Kärnä, E., Poikoa, M., Mannerkoski, M., Iisakka, R., Kontu, E., Koski, J., Laamanen, P., Ojala, T., Peltomäki, S., Pesonen, H., Pirttimaa, R. Rautiainen, V., Rönkkö, E., Talja, E., & Äikäs, A. (eds). (2022). Vaativaa tukea tutkimusperustaisesti. TUVET-hankkeesta tukea opettajille ja opettajaksi opiskeleville [Evidence based significant support needs. Support for teachers and future teachers.] Joensuu: Punamusta Oy.  

Ojala, T., Räty, L., Kokko, T. Pesonen, H., Polet, J.,  Kontu, E., Pirttimaa, R. (2015).  Erityinen tuki sairaalaopetusyksiköiden, valtion koulukotien sekä kuntayhtymien ja yksityisten omistamien laitos- ja erityiskoulujen opetusryhmissä. VETURI-hankkeen kartoitus II. [Special needs support arrangements for students with significant needs in foster homes, in unit schools and in hospital schools]. University of Helsinki & University of Jyväskylä.

 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Pesonen, H., & Nieminen, J. (2021). Huomioi oppimisen esteet. Inklusiivinen opetus korkeakoulutuksessa [Pay attention to barriers in learning: Inclusive teaching in higher education]. PS-Kustannus. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy

Lahdelma, M., Pesonen, H., Fabri, M., & Maun, R. (2022). The IMAGE-project: Good practice guide for academics. University of Helsinki. https://guides.imageautism.com/

Lahdelma, M., Pesonen, H., Fabri, M., & Maun, R. (2022). The IMAGE-Project: Hyvien käytäntöjen opas opetus- ja tutkimushenkilöstölle. https://guides.imageautism.com/

THESES

Master’s thesis, diploma work, upper higher vocational diploma

Pesonen, H. (2010). Case Study: Inclusion of a student with Asperger’s Syndrome in a college setting. Pace University, New York, NY.

Doctoral thesis, article based

Pesonen, H. (2016). Sense of belonging for students with intensive special education needs: An exploration of students' belonging and teachers' role in implementing support. Research report 380. University of Helsinki, Finland.

 • Äikäs, Aino; Pesonen, Henri; Heiskanen, Noora; Syrjämäki, Marja; Aavikko, Lotta & Viljamaa, Elina (2022). Approaches to collaboration and support in early childhood education and care in Finland: Professionals’ narratives. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257.
 • Kaikkonen, M; Pesonen, Henri; Mäkipää, P & Kontu, Elina (2022). Vaativa tuki taidekasvatuksessa [significant support in art education]. I Ruokonen, Inkeri (Red.), Ilmaisun ilo [The Joy of Expression].. PS-Kustannus. ISSN 9789523702073.
 • Saha, Mari & Pesonen, Henri (2022). ’Too little attention is paid to children who require specialised support.’: In-service and pre-service teachers’ views on policy and practice in early childhood teacher education in Finland. I Harju-Luukkainen, Heidi; Kangas, Jonna & Garvis, Susanne (Red.), Finnish Early Childhood Education and Care – From research to policy and practice. Springer London. ISSN 9783030955113.
 • Peltomäki, Satu; Rautiainen, Veera; Pesonen, Henri; Kajamaa, Anu; Paju, Birgit & Kontu, Elina (2022). Käännekohtia koulussa: Opetushenkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunteen rakentuminen [Turning points in school: formation of teaching staff's sense of belonging]. NMI-Bulletin. ISSN 1236-2778.
 • Nieminen, Juuso & Pesonen, Henri (2022). Anti-ableist pedagogies in higher education: A systems approach. Journal of University Teaching and Learning Practice. ISSN 1449-9789. 19(4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Vainio, Iris; Hilppö, Jaakko; Pesonen, Henri & Kontu, Elina (2022). Oppilaan, jolla autismikirjon oireyhtymä, vuorovaikutus opettajan ja kasvatuskoiran kanssa [Autistic Pupil’s interaction with teacher and classroom pedagogical dog]. . Puhe ja kieli. ISSN 1458-3410.
 • Äikäs, Aino & Pesonen, Henri (2022). Perusopetuksen vaativa erityinen tuki: käsitteen tarkastelua kasvatustieteellisen design-tutkimuksen avulla [Significant support needs in Finnish basic education: Using educational design research to examine the concept of significant support needs]. . NMI-Bulletin. ISSN 1236-2778.
 • Pesonen, Henri; Tuononen, Tarja; Lahdelma, Minja & Fabri, Marc (2022). Autistic students’ graduate capital whilst entering the job market. . Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080.
 • Nieminen, Juuso & Pesonen, Henri (2021). Politicizing inclusive learning environments: How to foster belonging and challenge ableism? . Higher Education Research and Development. ISSN 0729-4360.
 • Pesonen, Henri; Waltz, Mitzi; Fabri, Marc; Syurina, Elena; Kruckels, Sarah & Algner, Mona [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Stakeholder views on effective employment support strategies for autistic university students and graduates entering the world of work. Advances in Autism (AIA). ISSN 2056-3868.
 • Pesonen, Henri; Itkonen, Tiina; Saha, Mari & Nordahl-Hansen, Anders (2021). Framing Autism in Newspaper Media: An Example from Finland . Advances in Autism (AIA). ISSN 2056-3868.
 • Pesonen, Henri; Kontu, Elina; Lahdelma, Minja & Fabri, Marc (2021). Autismikirjolla olevien yliopisto-opiskelijoiden käsitykset yhteenkuuluvuuden tunteesta yliopisto-opintojen aikana [Conceptions associated with sense of belonging for students with autism whilst at university]. Journal of University Pedagogy. ISSN 2242-8070.
 • Pesonen, Henri; Rytivaara, Anna; Palmu, Iines & Wallin, Anna (2020). Teachers’ stories on sense of belonging in co-teaching relationship. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831.
 • Nieminen, Juuso & Pesonen, Henri (2020). Taking universal design back to its roots: Perspectives on accessibility and identity in undergraduate mathematics . Education Sciences. ISSN 2227-7102.
 • Pesonen, Henri; Waltz, Mitzi; Fabri, Marc; Lahdelma, Minja & Syurina, Elena (2020). Students and graduates with autism: perceptions of support when preparing for transition from university to work. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257.
 • Pesonen, Henri; Nieminen, Juuso; Vincent, Jonathan; Waltz, Mitzi; Lahdelma, Minja & Syurina, Elena [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). A socio-political approach on autistic students’ sense of belonging in higher education. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517.
 • Ketonen, Ritva; Kontu, Elina; Lahtinen, Riitta; Pesonen, Henri & Emmi, Tuomi (2019). Kehitysvammaisuus, autismikirjo ja lapsen tuen tarve [Disabilities, autism spectrum disorder and child’s support needs]. I Pihlaja, Päivi & Viitala, Riitta (Red.), Varhaiserityiskasvatus [Early childhood special education]. PS-Kustannus. ISSN 9789524519717.
 • Brown, K; Pesonen, Henri & Itkonen, Tiina (2019). Diagnoses or solutions: different pathways for supporting students with diverse learning needs. I Burnet, Nick (Red.), Solutions Focused Special Education. Jessica Kingsley Publishers. ISSN 178592527X.
 • Rämä, Irene; Pirttimaa, Raija; Ojala, Terhi; Pesonen, Henri & Kontu, Elina (2019). ¨Teacher Training for Children with Autism Spectrum Disorders in Finland. I Hu, X & Kärnä, Eija (Red.), Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland . Springer. ISSN 978-981-13-8203-1.
 • Kärnä, Eija & Pesonen, Henri (2019). Curriculum for Comprehensive School-Aged Children with Autism Spectrum Disorder in Finland. I Hu, X & Kärnä, Eija (Red.), Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland . Springer. ISSN 978-981-13-8203-1.
 • Pesonen, Henri; Pirttimaa, Raija; Rämä, Irene & Kontu, Elina (2019). The Transition to Upper Secondary Level After Basic Education for Adolescents with Autism Spectrum Disorder in Finland. I Hu, X & Kärnä, Eija (Red.), Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland . Springer. ISSN 978-981-13-8203-1.
 • Nislin, Mari & Pesonen, Henri (2019). Associations of self-perceived competence, well-being and sense of belonging among pre- and in-service teachers encountering children with diverse needs. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257.
 • Pesonen, Henri; Kontu, Elina; Nislin, Mari; Brock, Patricia & Pirttimaa, Raija (2017). Evaluation of Classroom Activities with and without a Tablet Computer on Involvement Levels for a Pupil with Significant Support Needs. International Journal of Case Method Research and Application. ISSN 1554-7752.
 • Pesonen, Henri; Kontu, Elina; Saarinen, Minna & Pirttimaa, Raija (2016). Conceptions associated with sense of belonging in different school placements for Finnish pupils with special education needs. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257.
 • Pirttimaa, Raija; Kokko, Tiina; Räty, Lauri; Kontu, Elina; Pesonen, Henri & Ojala, Terhi (2015). Intensive special educational needs and the development of inclusive practices in Finland. I Atti del, C (Red.), Conference Proceedings: Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive. Una prospettiva internazionale. . Conference Proceedings: Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive. Una prospettiva internazionale. . ISSN 978-88-940721-0-5.
 • Pesonen, Henri; Ojala, Terhi; Itkonen, Tiina & Kontu, Elina (2015). Miten vaativa erityinen tuki toteutuu? [How support for student with significant support needs implemented?]. . I Jahnukainen, Markku; Kontu, Elina; Thuneberg, H & Vainikainen, M-P (Red.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special needs education to support and learning in school]. . Suomen kasvatustieteelinen seura. ISSN 978-952-5401-85-1.
 • Pesonen, Henri; Itkonen, Tiina; Jahnukainen, Markku; Kontu, Elina; Kokko, Tiina & Ojala, Terhi [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). The Implementation of New Special Education Legislation in Finland. Educational Policy. ISSN 0895-9048.
 • Pesonen, Henri; Kontu, Elina & Pirttimaa, Raija (2015). Sense of belonging and life transitions for two females with Autism Spectrum Disorder in Finland. Journal of International Special Needs Education. ISSN 2159-4341.
 • Kokko, Tiina; Pesonen, Henri; Kontu, Elina & Pirttimaa, Raija (2015). Why study online in upper secondary school? Qualitative analysis of online learning experiences. Human Technology. ISSN 1795-6889.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pesonen, Henri & Nieminen, Juuso (2021). Huomioi oppimisen esteet. Inklusiivinen opetus korkeakoulutuksessa [Pay attention to barriers in learning: Inclusive teaching in higher education]. PS-Kustannus. ISBN 978-952-370-183-0. 344 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Äikäs, Aino; Syrjämäki, Marja & Pesonen, Henri (2022). Lapsen tukeen liittyvä yhteistyö ja vaativa monialainen tuki [Collaboration related to child's support and demanding interprofessional support]. I Heiskanen, Noora & Syrjämäki, Marja (Red.), Pienet tuetut askeleet [small supported steps]. PS-Kustannus. ISSN 9789523703148.
 • Vainio, Iris; Pesonen, Henri & Kontu, Elina (2018). Eläinavusteinen opetus, autismikirjo ja kommunikaatio [Animal assisted teaching, autism spectrum disorder and communication]. . Kuntoutus.
 • Pesonen, Henri; Itkonen, Tiina & Nislin, Mari (2017). Autismin mediakäsittely Helsingin Sanomissa [Views on autism in the Helsinki newspaper]. . Kasvatus-lehti.
 • Rämä, Irene; Pesonen, Henri; Kontu, Elina & Pirttimaa, Raija (2014). Autismin kirjoon kohdistunut DSM-uudistus jakaa mielipiteitä. [Renewal of DSM and Autism Spectrum Disorder divides opinions]. . Kuntoutus.
 • Lahdelma, Minja; Pesonen, Henri; Fabri, Marc & Maun, Rachael (2022). IMAGE Good Practice Guide for Academics. IMAGE-project.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mai 2022 08:56 - Sist endret 5. sep. 2022 15:39

Prosjekter