Melanie Kirmess

Førsteamanuensis/faglig studieleder
Bilde av Melanie Kirmess
English version of this page
Telefon +47 22858068
Mobiltelefon +47 95129142
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 7 Helga Engs hus 0 71 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og kommunikasjon
 • Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker
 • Cognitive neuroscience

Undervisning

Master i spesialpedagogikk, fordypning lolopedi

Pågående forskningsprosjekter

 • Seniorforsker i "Early stuttering treatment (EST)" prosjektet.
 • 10% Forskerstilling ved Sunnaas Sykehus HF
 • Afasiforum 3:«Oversettelse av test for taleapraksi», støttet av Extrastiftelsen for 2015-2017, prosjektperiode 2014-2017, <REK søknad 2015/2096/REK sør-øst, prosjektet vurderes som ikke helseforskning. Prosjektet er NSD-godkjent.
 • Afasiforum 4: "Oversettelse og utvikling av tiltaksmateriell TIAS. Papir og app-versjon til norsk", periode 2019-2022.

PhD-kandidater og doktorander

Stipendiat Silje Merethe Hansen (Master i spesialpedagogikk, studieretning logopedi)

 • Prosjekttittel: Group based treatment for persons with social communication disorders: A randomized control study
 • Prosjektet er tilknyttet ISP(UiO) og gjennomføres i samarbeid med Sunnaas sykehus HF
 • Prosjektperiode: April 2017-  2021
 • Veiledere: Melanie Kirmess (ISP, UiO), Jan Stubberud, førsteamanuesis og psykologspesialist v/Psykologisk institutt, UiO og Lovisenberg Diakonale Sykehus

Stipendiat Hege Øra Prag (cand.med.)

 • Prosjekttittel: “Aphasia telerehabilitation early post stroke”
 • Prosjektet tilknyttet Sunnaas og  UiO/medisin
 • Periode: 1.8.2015-31.7.2019
 • Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus HF, medveiledere: Melanie Kirmess (ISP/Sunnaas) og Marian Brady (Glasgow Caledonian University, UK)
 • Finansiert av Helse Sør-Øst midler
 • REK godkjent 2015/2129 REK sør-øst B

 

PhD Hilda Sønsterud

 • Prosjekttittel: Personal breakthroughs in stuttering management (Stammebehandling – hva hjelper for hvem?)
 • Prosjekt tilknyttet UiO/ Psykologisk institutt og Statped Sør-Øst
 • Periode: 1.9.2015-31.3.2020
 • Hovedveileder: Melanie Kirmess (ISP), medveiledere: Margrethe Seeger Halvorsen (Psykologisk institutt/UiO),David Ward (University of Reading, UK) Kristin Feragen (Oslo Universitetssykehus)
 • Finansiert av Extrastiftelsen
 • REK godkjent 2015/1275/ REK sør-øst C
 • Disputas 2.mars 2020

 

Bakgrunn

 • Høst 2018 - dd: Faglig studieleder ved ISP
 • Oktober 2014 – 2018: Førsteamanuensis ved ISP/UiO, emneansvar logopedi heltid (SPED4200) eller deltid (SPED4200D). Bistilling: Forsker ved Sunnaas sykehus HF
 • 2012 – 2014: Post doc, Sunnaas sykehus HF “Afasi? Du bør snake mye for å bli bedre” (In English: Intensive rehabilitation of verbal communication skills for aphasia – The Sunnaas CILT program (SunCIST)). Fagsjef for logopeder og spesialpedagoger, Sunnaas sykehus HF
 • 2011-2014: Bistilling: Førsteamanuensis ISP/UiO, emneansvar Logopedi deltid (SPED4200D)
 • 2010-2011: Logoped, Sunnaas sykehus HF
 • 2006 -2011: PhD, ISP/UiO . Avhandlingens tittel : “The Applicability and Outcome of Constraint Induced Language Therapy (CILT) in Early Aphasia Rehabilitation". Veiledere: Prof. Lynn M. Maher, University of Houston, USA & Prof. Sol A.H. Lyster, University of Oslo
 • 2004 - 2005: Logoped, Aker Universitetssykehus HF
 • 2004: Cand.ed., ISP/UiO. Hovedoppgave: "Afasi og flerspråklighet. Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En    spørreundersøkelse fraTyskland".  
 • 2001 - 2003: Logoped, Sunnaas sykehus skole
 • 2001: Cand. mag., PSI/ISP/UiO. Logoped MNLL

 

Emneord: Logopedi, Språk, Afasi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Silje Merethe; Kirmess, Melanie & Stubberud, Jan (2019). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: Participant Evaluation Post-treatment.
 • Kirmess, Melanie (2019). EST in progress - The multidisciplinary survey (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2019). Writing retreat at Engø Gård, Norway – March 2019 (Blog post).
 • Kirmess, Melanie; Hvistendahl, Anne-Kathrine; Kjølberg, Eli Anne; Koot, Karin; Hide, Øydis; Døli, Hedda & Berdal, Stig (2019). ”Sopp-kopp-topp” – Experience from the validation of the Norwegian version of the Diagnostic Instrument for Apraxia of Speech (DIAS).
 • Kirmess, Melanie & Sjøstrand, Åse (2019). The Cochrane Protocol is published! (Blog post).
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  2019:CD013489(11), s 1- 36 . doi: 10.1002/14651858.CD013489
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tinbod, Unn; Löfkvist, Ulrika; Thijn Sverdrup, Anne-Cathrine & Kirmess, Melanie (2019). New ways of measuring every day communication - The application of LENA™ to persons with aphasia.
 • Våge, Kristine & Kirmess, Melanie (2019). “Twice as good?” - The outcome of participating twice in an intensive group treatment for aphasia.
 • Hansen, Silje Merethe; Stubberud, Jan & Kirmess, Melanie (2018). Group Based Treatment for Persons With Social Communication Disorder: A Randomized Controlled Trial Protocol.
 • Kirmess, Melanie (2018). Disputation Linn Stokke Guttormsen (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Intervju med logoped Elaina Kefalianos, University of Melbourne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(3), s 30- 31
 • Kirmess, Melanie (2018). New minds, new thoughts – Feedback for the EST presentation at the ComPros seminar with Cathrine Snow (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Wrapping up for Christmas and preparing for the new year (Blog post).
 • Kirmess, Melanie (2018). Writing retreat at Klitgården Refugium, Denmark (Blog Post).
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2018). The importance of the working alliance in stuttering therapy: Client perceptions.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Minding the body in speecy: Individualized therapy for adults who stutter..
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2018). Individualized therapy for adults who stutter: An evaluation on speech and avoidance behaviour. Vis sammendrag
 • Aven, Synne L.; Sortland, Ida Gaarder; Hansen, Silje M. & Kirmess, Melanie (2017). How did you like to participate in the SunCIST program - and was it useful?. Vis sammendrag
 • Feiken, Judith & Kirmess, Melanie (2017). Foreign Accent Syndrome (FAS) - A type of kinetic Apraxia of Speech (AOS).
 • Kirmess, Melanie (2017). Challenges and examples from measuring treatment outcome following constraint induced language therapy and relating types of aphasia intervention.
 • Kirmess, Melanie (2017). Evidensbasert praksis, PICO-spørsmål, kjernespørsmål - Hvordan påvirker dette din logopediske hverdag?.
 • Kirmess, Melanie (2017). "Jeg har hatt det inspirerende og gøy!" Intervju med Anne-Lise Rygvold. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 48- 51
 • Sønsterud, Hilda; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). What do people search for in stuttering therapy -personal goal-setting as a gold standard? Aim.
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). The working alliance in stuttering therapy: A neglected variable?.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2017). Individualized stuttering therapy for adults - what works for whom?.
 • Winsnes, Ingvild Elisabeth; Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2017). Aphasia telerehabilitation - A digital enterprise (experience from the SLT intervention).
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Winsnes, Ingvild Elisabeth; Erlenkamp, Sonja; Myklebost, Marthe Brurok & Kleven, Bjørn (2017). Evidence-based aphasia rehabilitation guidelines - Multidisciplinary implementation through an E-learning program.
 • Kirmess, Melanie (2016). Redaktøren har ordet: Logopediens dag fokuserer på verbal dyspraksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2016). SunCIST i et brukerperspektiv - Evaluering og tilrettelegging.
 • Kirmess, Melanie (2016). Sunnaas intensive afasiprogram(SunCIST) i et langtidsperspektiv.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Øra, Hege Prag; Kirmess, Melanie; Brady, Marian C.; Winsnes, Ingvild Elisabeth & Becker, Frank (2016). Aphasia telerehabilitation early post stroke.
 • Erlenkamp, Sonja; Kirmess, Melanie; Bergersen, Hilde; Audestad, Solveig & Becker, Frank (2015). Promoting evidence-based aphasia rehabilitation – guidelines at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Kirmess, Melanie (2015). Constraint induced språkterapi (CIST) - et gruppetilbud for intensiv afasirehabilitering.
 • Kirmess, Melanie (2015). Disputas Marianne Klem. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(1), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2015). Kildebruk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Kompetanse og veiledning. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Nettressurser for støttet samtale for afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 38- 40
 • Kirmess, Melanie (2015). Praktiske vurderinger rundt afasigrupper basert på constraint induced språkterapi.
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2015). Revisjon av Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag. Referat fra møte i referansegruppen. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 36- 37
 • Kirmess, Melanie (2015). Skattekisten: Intervju med Liv Stabell Kulø. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 20- 22
 • Kirmess, Melanie (2015). Sunnaas intensive afasitreningsprogram (SunCIST).
 • Kirmess, Melanie; Heiberg, Ellen; Kjeldaas, Hege; Krohn, Silje & Wennberg, Ulrika (2015). The long term outcome of the SunCIST program.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2015). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 10- 14
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Evidensbasert praksis i logopedi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 42- 43
 • Kirmess, Melanie (2014). Bokanmeldelse: Klinisk forskningsmetode for logopeder og audiopedagoger. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2014). Constraint induced language therapy for aphasia rehabilitation. The SunCIST program.
 • Kirmess, Melanie (2014). Disputas Jannicke Karlsen. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 40- 41
 • Kirmess, Melanie (2014). Høsttakk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopeden – hvem er du og hvor vil du?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2014). Logopedisk tips 1 "Støttet samtale". Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 42- 42
 • Kirmess, Melanie (2014). Språktrening døgnet rundt. Kommunikasjon og rehabilitering i hverdagen.
 • Kirmess, Melanie & Hansen, Silje Merethe (2014). Referat: Afasidagene 13. og 14. november 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(4), s 36- 38
 • Kirmess, Melanie; Nordli, Heidi & Becker, Frank (2014). ”Kan man være for god for deltakelse på CIST?” – Erfaringer fra Sunnaas intensive afasitilbud (SunCIST) for godt fungerende afasirammede.
 • Kirmess, Melanie; Vøyne, Jannicke & Røste, Ingvild (2014). Referat: Norsk logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 32- 37
 • Hansen, Silje Merethe; Bønes, Erlend; Becker, Frank & Kirmess, Melanie (2013). ”Face to face, just with a camera” – exploring videoconference-based telerehabilitation for aphasia. Vis sammendrag
 • Hansen, Silje Merethe; Bønes, Erlend; Becker, Frank & Kirmess, Melanie (2013). Språktrening rett hjem. Vis sammendrag
 • Kirmess, Melanie (2013). Bokanmeldelse: Kan man elske sin nærmeste som forandrer seg totalt etter en hjerneskade+. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 56- 57
 • Kirmess, Melanie (2013). Flerspråklighet på dagsorden. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Klinisk forskning: Afasi og tilbakeføring til arbeidslivet.
 • Kirmess, Melanie (2013). Kurs og faglig oppdatering. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Melanie Kirmess, Postdoktor og fagsjef for spesialpedagoger, Sunnaas Sykehus HF i samtale med forfatter Margareta Lindholm. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  24(2), s 9- 11
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Academy of Aphasia, Luzern, Sveits. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 44- 45
 • Kirmess, Melanie (2013). Referat: Norsk dysfaginettverk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 32- 33
 • Kirmess, Melanie (2013). Samtale med Margareta Lindholm. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 49- 53
 • Kirmess, Melanie (2013). Språkutvikling og språklæring. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2013). Teori og praksis. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From Word Level Training to Social Conversation – Experience from an Intensive Group Program for Persons with Mild to Moderate Aphasia. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  94, s 267- 268
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). From word level training to social communication – Experience from an intensive group program for persons with mild to moderate aphasia.
 • Kirmess, Melanie & Becker, Frank (2013). Intensive afasigrupper på Sunnaas: SunCIST-programmet. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  24(3), s 13- 17
 • Kirmess, Melanie; Hansen, Silje Merethe & Nordli, Heidi (2013). Referat: Afasidagene 2013. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(4), s 39- 41
 • Kirmess, Melanie; Nordli, Heidi & Becker, Frank (2013). "Now we are talking togheter..." Experience from an intensive aphasia group with focus on complex sentence production. Vis sammendrag
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2013). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs7.-9.mars 2013. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 34- 38
 • Svela, Jenny; Hansen, Silje Merethe & Kirmess, Melanie (2013). SLPs as a resource when people with aphasia are returning to work.
 • Becker, Frank; Kirmess, Melanie; Günther, Live & Hvistendahl, Anne Kathrine (2012). Intensive aphasia therapy – first results of the Sunnaas Constraint induced Language Therapy program. Neurorehabilitation and Neural Repair.  ISSN 1545-9683.  26(4), s 405 . doi: 10.1177/1545968312447071 Vis sammendrag
 • Kirmess, Melanie (2012). Academy of aphasia - 50års jubileum. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(4), s 52- 54
 • Kirmess, Melanie (2012). Afasiforbundeti Norge fyller 25 år. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(3), s 42- 44
 • Kirmess, Melanie (2012). Et verdig liv. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2012). Kommunikasjon er mer enn ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1), s 3
 • Kirmess, Melanie (2012). Nytt på nytt. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(3), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie (2012). Spesialundervisning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Hvor går grensen?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(2), s 3
 • Kirmess, Melanie (2012). Språktrening etter hjerneslag: Constraint induced språkterapi (CIST). Slagkraft : Medlemsblad for slagsykepleiere.  ISSN 1503-8971.  17(1), s 5- 9
 • Kirmess, Melanie (2012). The Modified Barium Swallowing Impairment Profile (MBSImP). Et verktøy for standardisert kartlegging og planlegging av behandling. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(2), s 44- 47
 • Kirmess, Melanie; Becker, Frank; Günther, Live & Hvistendahl, Anne Kathrine (2012). SunCIST programmet - Erfaringer fra 3 år med intensivt gruppetilbud for afasirehabilitering.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. apr. 2013 09:53 - Sist endret 14. mai 2020 10:48