Fakultet - Side 10

Tid og stad: 5. apr. 2016 12:0013:00, Møterom 500, Niels Henrik Abels Hus

Professor Monica Melby-Lervåg holder Brown bag seminar i metodologi, med tittelen : A 100 new studies: Working Memory Training Does Still Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of “Far Transfer”

Tid og stad: 11. mars 2016 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Arne Kirkhorn Rødviks prosjekt har arbeidstittelen:

"Oversikt over språklydforvekslingar for vaksne og born med cochleaimplantat"

Tid og stad: 8. mars 2016 10:4511:15, Helga Engs hus, auditorium 3

Stipendiat Veerle Garrels holder forelesning på Åpen dag.

Tid og stad: 9. feb. 2016 13:0014:30, Rom 487, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Anne Arnesens prosjekt har arbeidstittelen:

"Students Reading Proficiency and Social Behavior in Norwegian Elementary Schools: A Review of Available Measurements and a Validation of Screening Tools"

Tid og stad: 25. jan. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Mari Dalen Herland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 25. januar 2016.

Avhandlingens tittel er:

Erfaringer og forhandlinger om foreldreskap: en kvalitativ undersøkelse blant fedre og mødre med barnevernserfaring og alvorlige atferdsvansker som ungdom.

Tid og stad: 21. jan. 2016 11:0016:30, Helga Engs hus, aud 1

Enkel matservering, med kaffe/te og åpent for alle!

bilde av forelesning
Tid og stad: 19. jan. 2016 10:0010:30, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet observasjon og test.

bilde av forelesning
Tid og stad: 18. jan. 2016 10:3011:00, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

bilde av forelesning
Tid og stad: 18. jan. 2016 09:4510:15, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

bilde av forelesningssal
Tid og stad: 18. jan. 2016 09:0009:30, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet kvalitativ forskningsmetode.

Tid og stad: 23. nov. 2015 11:1511:45, Rom 494

I forbindelse med ansettelse av førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet utviklingshemning.

Tid og stad: 23. nov. 2015 10:3011:00, Rom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet utviklingshemning.

bilde av forelesning
Tid og stad: 16. nov. 2015 09:4510:15, Fakultetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet lese- og skrivevansker.

bilde av forelesning
Tid og stad: 16. nov. 2015 09:0009:30, Fakutetsstyrerommet, rom 265, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet lese- og skrivevansker.

Tid og stad: 6. nov. 2015 12:1515:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Den tradisjonelle Helga Eng-forelesningen vil fremover være en sentral del av en nyetablert Helga Eng-dag. Denne arrangeres for første gang 6.november 2015.  

bilde av foredragsholder
Tid og stad: 29. okt. 2015 13:1514:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Stipendiat Silje Systad og logoped Christiane Sørensen holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag.

 

 

bilde av Marta
Tid og stad: 14. okt. 2015 13:3015:00, Helga Engs hus: Rom 487

Doktorgradsstipendiat Marta Lykkenborgs prosjekt har arbeidstittelen:

"Samspill mellom norskspråklig barnehagelærer og førskolebarn med urdu/panjabi som morsmål under boklesing når barna er henholdsvis fire og fem år"

Tid og stad: 9. okt. 2015 13:0014:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradsstipendiat Tamar Kalandadzes prosjekt har arbeidstittelen "Figurative Language Processing in persons with Autism Spectrum Disorder (ASD)"

Tid og stad: 5. okt. 2015 14:3016:00, Helga Engs hus, seminarrom 487

Doktorgradsstipendiat Hanne Næss Hjetlands prosjekt har arbeidstittelen "The language foundation of reading comprehension development: A multimethod approach"

Bilde av Monsrud
Tid og stad: 1. sep. 2015 09:1510:45, Helga Engs hus, seminarrom U29

Doktorgradskandidat May-Britt Monsruds prosjekt har arbeidstittelen "Språkferdigheter i en minoritetssituasjon - implikasjoner for kartlegging". Monsrud er stipendiat ved HiOA.

Tid og stad: 28. aug. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Gro Elisabeth Aasen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 28. august 2015.

Avhandlingens tittel er:

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde.

Tid og stad: 19. aug. 2015 12:00, Aud 1 Helga Engs hus
Tid og stad: 30. juni 2015 09:0010:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradskandidat Mussa Ngonyanis prosjekt har arbeidstittelen "The Essence of Education for Children with Disabilities in Developing Countries: Teachers' Self-Efficacy, Attitudes and Willingness towards Inclusion of Pupils with Disabilities in Tanzania".

Tid og stad: 26. juni 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Liv Inger Engevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring.

Tid og stad: 9. juni 2015 09:1512:00, Room 234, Helga Engs hus, University of Oslo

Researchers of education and special needs education are presently being challenged by politicians and society at large to contribute more actively with guidelines to educators about which policies and practices to adopt. Randomized controlled trials (RCT) are often described as the gold standard\ for providing guidance to educators about evidence based policies and practices. What are their benefits, costs and potential consequences?

To discuss these and other related issues, the research group, Child Language and Learning, organizes a seminar entitled,

The value of randomized controlled trials in education and special needs education