Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger

Rådet behandler ansettelser i teknisk-administrative stillinger ved fakultetet, og består av leder samt fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter for arbeidstaker.

Rådets sammensetning

Leder av ansettelsesrådet 2021-2024

Fakultetsdirektør Bård Kjos

Arbeidsgiverrepresentanter 2021-2024

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas fra ILS

Kontorsjef Elin Østbø Sørensen fra IPED

Kontorsjef Kristin Fedje Fredriksen fra ISP

Seksjonssjef Lars Lomell fra LINK

Ansattrepresentanter

Seniorkonsulent Annette Hjelmevold for Parat

Seniorkonsulent Cindy Grønsberg for NTL

Avdelingsleder Marika Vartun for Forskerforbundet

Rådgiver Sarah Younes for Akademikerne

Vararepresentanter

Seksjonssjef Anders Moss for leder av ansettelsesrådet

Avdelingsleder Tara Sarin for arbeidsgiverrepresentanter

Rådgiver Ariel Sevendal for Parat

Overingeniør Anders Lunde (1.vara) og Ingunn Skjerve (2.vara) for Forskerforbundet

Seniorrådgiver Mattias Solbakken for Akademikerne

Kontaktperson for rådet

Fakultetets HR-leder og rådets sekretær Anders Moss

Publisert 5. nov. 2010 16:11 - Sist endra 30. sep. 2022 15:22