Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger

Utvalget, som består av dekanen, to vitenskapelige tilsatte, en tekninsk-administrativ tilsatt og en student, behandler ansettelser i vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Utvalget kan også være innstillende nivå ved tverrfaglige tilsettinger, behandle professoropprykk m.m. Representantene er oppnevnt av fakultetstyret.

Utvalgets sammensetning for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020

Dekan og utvalgets leder Sten Ludvigsen

Professor Doris Jorde

Forsker Fredrik Jensen

Rådgiver Kari-Anne Ulfsnes

Student Ruben Bredal

Varamedlemmer

Prodekan Helge Ivar Strømsø

Professor Kari-Anne Bottegaard Næss

Stipendiat Anita Lopez-Pedersen

Student Ivar Bjørland

Kontaktperson for utvalget

Fakultetets HR-leder og utvalgets sekretær Anders Moss

Publisert 29. okt. 2010 14:31 - Sist endra 3. jan. 2020 16:27