Valgstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har oppnevnt et valgstyre bestående av en vitenskapelige ansatt, en midlertidig vitenskapelig ansatt, en teknisk-administrativ ansatt og en student.

Om valgstyret

Det vil oppnevnes nye medlemmer til valgstyret våren 2021. Oversikten under oppdateres så snart dette er på plass. 

  • NN
  • NN
  • NN
  • NN

Seksjon for personal og HR er sekretær for valgstyret.

Valgstyret har ansvar for den praktiske gjennomføringen av alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå inklusive valg av studentrepresentanter til styringsorganene.

Valgstyret treffer avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Publisert 4. apr. 2017 17:17 - Sist endra 18. feb. 2021 12:17