Valgstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret har oppnevnt et valgstyre bestående av en vitenskapelige ansatt, en midlertidig vitenskapelig ansatt, en teknisk-administrativ ansatt og en student.

Om valgstyret

Det sittende valgstyret er oppnevnt fram til 31.12 2020 og består av følgende medlemmer:

  • Professor Arne Ola Lervåg (IPED), leder
  • Postdoktor Magnar Ødegård (ISP)
  • Rådgiver Toril Eggen (ILS)
  • Student Ruben Bredal, ILS

Seksjon for personal og HR er sekretær for valgstyret.

Valgstyret har ansvar for den praktiske gjennomføringen av alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå inklusive valg av studentrepresentanter til styringsorganene.

Valgstyret treffer avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Publisert 4. apr. 2017 17:17 - Sist endra 9. des. 2020 14:23