Valg til fakultetsstyret

Høsten 2021 skal det gjennomføres valg av nye representanter for de midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter til fakultetsstyret med funksjonsperiode fra 1.1.2022. 

 

 

Informasjon om fakultetstyrets rolle og ansvarsområde og sammensetning finner du her. 

Hvem skal velges?

Det skal velges representanter til fakultetsstyret fra følgende valggrupper:

 • Midlertidig vitenskapelige ansatte - for en periode på 1 år
 • Studenter - for en periode på 1 år

Foreslå kandidater til valg:

Det kan foreslås kandidater til begge verv frem til 15. oktober 2021.

Forslag sendes valgsekretariatet@uv.uio.no

Hvem kan foreslå kandidater og hvordan gjøres det?

Du kan kun foreslå kandidater fra egen valggruppe. Forslag sendes til  valgsekretariatet@uv.uio.no. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat. Det er også mulig å foreslå seg selv. 

For å kunne stille til valg må en kandidat:

 • Ha tiltrådt stilling innen valgdagene
 • Ha et ansettelsesforhold som gjelder hele valgperioden 
 • Studenter må være semesterregistrert

For å kunne foreslå kandidater til valget må forslagsstiller:

 • Være ansatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller inneha en professor II-stilling
 • Studenter må være semesterregistrert

Stemmerett

Du har stemmerett innenfor den valggruppen du tilhører:

 • Fast vitenskapelig ansatt
 • Midlertidig vitenskapelig ansatt
 • Teknisk-administrativt ansatt 
 • Student 

Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II. Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett.

Tidsplan for valggjennomføring

Valget gjennomføres elektronisk i perioden 2.november 2021 - 9.november 2021. Benytt knappen STEM HER nederst på siden.

Valgresultatene kunngjøres i uke 46.

 

STEM HER

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 2. sep. 2021 09:48