Valgresultat

Resultater etter gjennomført valg høsten 2020 presenteres under så snart valget er lukket og valgstyret har godkjent valggjennomføring- og resultat.

Følgende personer er valgt som representanter i fakultetsstyret:

Fast vitenskapelig ansatte, valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024:

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Teknisk-administrative ansatte, valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024:

Fast medlem:

Varamedlemmer:

Midlertidig vitenskapelig ansatte, valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2021:

Fast medlem:

Varamedlemmer:

Studentrepresentanter, valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2021:

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 8. nov. 2016 18:30 - Sist endra 8. juni 2020 14:35