Valgstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har oppnevnt et valgstyre bestående av en vitenskapelige ansatt, en midlertidig vitenskapelig ansatt, en teknisk-administrativ ansatt og en student.

Om valgstyret

Valgstyret har som oppgave å sørge for at valg blir gjennomført i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Valgstyret består av følgende medlemmer:

  • Professor Vibeke Grøver, IPED - leder av valgstyret
  • Avdelingsleder Siri Høgseth, ISP
  • Stipendiat Alexander Jonas Viktor Selling, ILS
  • Randi Zimmer, Representant for studentene 

Seksjon for personal og HR er sekretær for valgstyret.

Publisert 4. apr. 2017 17:17 - Sist endra 14. okt. 2021 08:10