Prosjekter

Mobiltelefonskjerm

Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA)

DIVA-prosjektet har som mål å utvikle læringsdesign med videobaserte løsninger for hverandrevurdering, tilbakemelding fra fagansatte, og avsluttende vurderinger i høyere utdanning.


Student som holder bøker

Mi Lenga

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.


To studenter holder opp en plakat med teksten praksis er samarbeid

Universitetsskolesamarbeidet

Universitetsskolesamarbeidet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og ulike skoler i Oslo og Akershus, og har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.


 

VIVA på en telefonskjerm Visual Vocal Integration (VIVA)

Prosjektet utvikler opptaksapplikasjonen VIVA for video- og lydopptak i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). VIVA-appen kan benyttes til å gjøre opptak i forbindelse med praksis i profesjonsutdanninger, kollegaveiledning og innsamling av data til masteroppgaver og forskning, for eksempel klasseromsforskning.

 

 

 

 

 

Publisert 20. feb. 2020 11:37 - Sist endret 21. aug. 2020 08:56