English version of this page

Mi Lenga

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Elever i klasserommet

(Foto: Unsplash.com).

Om prosjektet

Studenter ved lektorprogrammet samarbeider med skoler og andre aktører om å skrive gode masteroppgaver om flerspråklighet i ulike fag. Det er et stort behov for kunnskap om flerspråklighet som ressurs i opplæringa. I Mi Lenga utforsker studenter flerspråklighet i ulike fag i masteroppgavene sine. For å styrke profesjonsrelevansen i masteroppgavene, samarbeider de med skoler og andre aktører. Mi Lenga er et prosjekt i regi av ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

Masterprosjektene kjennetegnes ved at:

  • Studentene utforsker aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet i ulike fag på ungdomstrinnet, videregående skole eller voksenopplæringa;
  • Utvikler kreative design der de innhenter egne data i samarbeid med praksisfeltet;
  • Trekker veksler på sitt eget og/eller andres flerspråklige repertoar for å få tilgang til forskjellige erfaringer i skolen.

«Mi lenga» betyr «språket mitt» på papiemento. Papiemento er et kreolspråk som først og fremst snakkes på Aruba, Bonaire og Curaçao i Karibia. Opphavet til språket er ukjent, men det har felles trekk med portugisisk, spansk, nederlandsk og vestafrikanske språk. For mange kjennes derfor ordet både kjent og ukjent på samme tid. Det er også tittelen på diktet «Mi lenga Papiamentu» («Språket mitt papiemento») av Philip A. Rademaker, der han beskriver betydningen språket har for den enkelte.

Samarbeid

Mi Lenga ledes av førsteamanuensis Joke Dewilde, som samarbeider med dosent Line Møller Daugaard (VIA University College, Danmark) om utvikling av masterprosjektene og masterveiledning.

Mange av Mi Lenga-studentene samarbeider med lærere ved universitetsskolene på forskjellige måter omkring datainnsamling. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring bidrar også med flerspråklige materiell og ekspertise.

Finansiering

Prosjektet fikk tildelt såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene i 2020. 

 

Emneord: Flerspråklighet, masterstudenter, ProTed, Lektorprogrammet, Universitetsskoler
Publisert 6. des. 2019 09:52 - Sist endret 15. apr. 2021 14:41

Kontakt

Joke Dewilde

 

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

Podkast om flerspråklighet

Hør Joke Dewilde og gjester i Mi Lenga-podden