English version of this page

Mi Lenga

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Elever i klasserommet

(Foto: Unsplash.com).

Om prosjektet

Studenter ved lektorprogrammet samarbeider med skoler og andre aktører om å skrive gode masteroppgaver om flerspråklighet i ulike fag. Det er et stort behov for kunnskap om flerspråklighet som ressurs i opplæringa. I Mi Lenga utforsker studenter flerspråklighet i ulike fag i masteroppgavene sine. For å styrke profesjonsrelevansen i masteroppgavene, samarbeider de med skoler og andre aktører. Mi Lenga er et prosjekt i regi av ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

Masterprosjektene kjennetegnes ved at:

 • Studentene utforsker aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet i ulike fag på ungdomstrinnet, videregående skole eller voksenopplæringa;
 • Utvikler kreative design der de innhenter egne data i samarbeid med praksisfeltet;
 • Trekker veksler på sitt eget og/eller andres flerspråklige repertoar for å få tilgang til forskjellige erfaringer i skolen.

«Mi lenga» betyr «språket mitt» på papiemento. Papiemento er et kreolspråk som først og fremst snakkes på Aruba, Bonaire og Curaçao i Karibia. Opphavet til språket er ukjent, men det har felles trekk med portugisisk, spansk, nederlandsk og vestafrikanske språk. For mange kjennes derfor ordet både kjent og ukjent på samme tid. Det er også tittelen på diktet «Mi lenga Papiamentu» («Språket mitt papiemento») av Philip A. Rademaker, der han beskriver betydningen språket har for den enkelte.

Samarbeid

Mi Lenga ledes av Joke Dewilde, førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning, som samarbeider med følgende aktører:

Pågående masterprosjekter

15 masterstudenter er involvert. Sju planlegger å levere oppgavene sine 15. juni 2020 og åtte 1. juni 2021. De skriver innenfor engelskdidaktikk, naturfagdidaktikk, norskdidaktikk og samfunnsfagdidaktikk. 

 • Amalie Skjemstad Tessem (norskdidaktikk, 2020) 
 • Bleona Jahiri and Umran Dede (samfunnsfagdidaktikk, 2020) 
 • Caroline Dege Simonsen (norskdidaktikk, 2021) 
 • Celine Simers Iversen (norskdidaktikk, 2020) 
 • Fatima Reda (norskdidaktikk, 2020) 
 • Julie Iveland Sand (samfunnsfagdidaktikk, 2021) 
 • Karoline Hatvik (samfunnsfagdidaktikk, 2021) 
 • Marte Engen Ellefsrud (norskdidaktikk, 2021) 
 • Martine Holst Romen (samfunnsfagdidaktikk, 2021)
 • Maryam Sarwar (naturfagdidaktikk, 2021) 
 • Saleha Ayoubi (samfunnsfagdidaktikk, 2021) 
 • Sanaz Rezvany (engelskdidaktikk, 2021) 
 • Shaz Abdulrahman (norskdidaktikk, 2020) 
 • Victoria Roland (samfunnsfagdidaktikk, 2020)
Emneord: Flerspråklighet, masterstudenter, ProTed, Lektorprogrammet
Publisert 6. des. 2019 09:52 - Sist endret 19. juni 2020 10:47

Kontakt

Joke Dewilde

 

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

Hør Joke Dewilde og gjester snakke om flerspråklighet i Mi Lenga-podden 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere