Masteroppgaver

Per 1. juni 2022 har 13 studenter levert masteroppgave i tilknytning til Mi Lenga-prosjektet. Ytterlige 12 er i gang med prosjekter. De skriver fagdidaktisk masteroppgave i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Leverte masteroppgaver (open access)

Abdulrahman, S. (2020). Flerspråklighet og identitetstekster: En studie av flyktningers bruk av sine flerspråklige ressurser i kreativ skriving [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Abuawad, R. (2019). Kultursensitiv undervisning: En studie om å anerkjenne og anvende elevers kulturelle og språklige bakgrunn som ressurs i et mangfoldig klasserom [Masteroppgave, Universitetet i Oslo].

Ali, S. A. (2021). En flerspråklig og kultursensitiv tilnærming til arbeid med begrepslære i samfunnsfag [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Dede, U., & Jahiri, B. (2020). «Du bygger hus med taket først»: En kvalitativ studie om bruk av flerspråklighet for begrepslæring i samfunnsfag [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Hatvik, K. (2021). Flerspråklige lesestrategier: Arbeid med oversatte tekster i samfunnsfagundervisning for ungdommer med kort botid [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Iversen, C. S. (2020). «Det er veldig fristende å synge med, men så er man litt sånn ‘hm, kan jeg egentlig det?’»: En kvalitativ studie av ungdomsskoleelevers kritiske tilnærming til kontemporær, transspråklig sanglyrikk [Masteroppgave, Universitetet i Oslo].

Reda, F. (2020). Arabisk i norskundervisningen: En studie av tilpasset opplæring for inkludering av flerspråklige elever [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Sadiku, D. R. (2022). Flerspråklighet som en ressurs i leseprosessen: Hvordan samtaler i språkhomogene grupper kan bidra til flerspråklige elevers forståelse av en novelle [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Sand, J. I. (2021). Samfunnsfagslæreres refleksjoner rundt fjernundervisning for ungdommer med kort botid i koronapandemien [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Tessem, A. S. (2020). Fremstillinger av flerspråklighet og annet språklig mangfold: En kvalitativ innholdsanalyse av fire læreverk i norsk på Vg1 [Masteroppgave, Universitetet i Oslo].  

Roland, V. (2020). Flerspråklighet som en ressurs i samfunnsfagundervisningen: Arbeid med oversatte tekster [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

You, C. (2022). Kinesiske foreldres refleksjoner rundt lekser i matematikk i norsk skole [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]

Pågående masterprosjekter

Ellefsrud, E. M. (under arbeid). Lærebøker i norskfaget og deres tilgjengelighet for andrespråkselever (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Hesthagen, T. C. (under arbeid). En "grå boks": Norskundervisning, språklæring og flerspråklighet innenfor murene (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitetet i Oslo].

Ramachandran, K. (under arbeid). Flerspråklighet som ressurs i argumenterende skriving for nyankomne flytninger med arabisk språkbakgrunn (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitetet i Oslo].

Rezvany, S. (under arbeid). English teachers´ use of and reflections around multilingual strategies (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Sarwar, M. (under arbeid). Nyankomne elevers arbeid med flerspråklige multimodale tekster (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Simonsen, C. D. (under arbeid). Flerspråklighet som ressurs i arbeid med litteratur i norskfaget (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Publisert 27. juli 2020 11:20 - Sist endret 3. juni 2022 14:14