Masteroppgaver

Per 1. oktober 2020 har fem studenter levert masteroppgave i tilknytning til Mi Lenga-prosjektet. 9 studenter planlegger å levere innen 1. juni 2021. De skriver fagdidaktisk masteroppgave i engelsk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Leverte masteroppgaver (open access)

Abdulrahman, S. (2020). Flerspråklighet og identitetstekster: En studie av flyktningers bruk av sine flerspråklige ressurser i kreativ skriving [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Iversen, C. S. (2020). «Det er veldig fristende å synge med, men så er man litt sånn ‘hm, kan jeg egentlig det?’»: En kvalitativ studie av ungdomsskoleelevers kritiske tilnærming til kontemporær, transspråklig sanglyrikk [Masteroppgave, Universitetet i Oslo].

Reda, F. (2020). Arabisk i norskundervisningen: En studie av tilpasset opplæring for inkludering av flerspråklige elever [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Tessem, A. S. (2020). Fremstillinger av flerspråklighet og annet språklig mangfold: En kvalitativ innholdsanalyse av fire læreverk i norsk på Vg1 [Masteroppgave, Universitetet i Oslo].  

Roland, V. (2020). Flerspråklighet som en ressurs i samfunnsfagundervisningen: Arbeid med oversatte tekster [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Pågående masterprosjekter

Ayoubi, S. (under arbeid). Flerspråklighet som ressurs i arbeid med begrepslære i samfunnsfag (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Dede, U., & Jahiri, B. (under arbeid). Å lære begreper på to språk fra et elev- og flerspråklige lærerperspektiv (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Ellefsrud, E. M. (under arbeid). Språkportretter som kartleggingsverktøy (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Hatvik, K. (under arbeid). Flerspråklighet som ressurs i lesing i samfunnsfagundervisning (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Rezvany, S. (under arbeid). English teachers´ use of and reflections around multilingual strategies (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Sand, J. I. (under arbeid). Bruk av digitale virkemidler i undervisning av flerspråklige deltakere (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Sarwar, M. (under arbeid). Nyankomne elevers arbeid med flerspråklige multimodale tekster (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitet i Oslo]. 

Simonsen, C. D. (under arbeid). Flerspråklighet som ressurs i arbeid med litteratur i norskfaget (arbeidstittel) [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. 

Publisert 27. juli 2020 11:20 - Sist endret 3. okt. 2020 13:07