Videoer om prosjektene

I masterprosjektene i Mi Lenga utforsker studentene flerspråklighet i ulike fag. De utvikler kreative design i samarbeid med andre aktører og bruker sin egen eller andres flerspråklighet som en ressurs.

Flerspråklighet i ulike fag

Masterstudent Celine Simers Iversen utforsker aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet i norskfaget, og Victoria Roland i samfunnsfaget.

(Videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily)


(Videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily)

Flerspråklighet som en ressurs i datainnsamling og -analyse

Masterstudentene Shaz Abdulrahman, Umran Dede, Bleona Jahiri og Fatima Reda har brukt sin egen flerspråklighet som en ressurs i masterprosjektene sine.

Fatima presenterer masterprosjektet sitt (videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily).


Umran og Bleona presenterer sitt prosjekt, FSR: flerspråklighet som ressurs (videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily).

Shaz forteller om sin masteroppgave (videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily).

Markering av Morsmålsdagen 2021

Publisert 29. juli 2020 08:09 - Sist endret 22. feb. 2021 10:03