Videoer om prosjektene

Mi Lenga-studenten utforsker flerspråklighet i ulike fag, utvikler kreative design i samarbeid med andre aktører og bruker sin egen eller andres flerspråklighet som en ressurs. I tillegg er de aktive formidlere. 

Flerspråklighet i ulike fag

Masterstudent Celine Simers Iversen utforsker aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet i norskfaget, og Victoria Roland i samfunnsfaget.

(Videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily)


(Videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily)

Flerspråklighet som en ressurs i datainnsamling og -analyse

Masterstudentene Shaz Abdulrahman, Umran Dede, Bleona Jahiri og Fatima Reda har brukt sin egen flerspråklighet som en ressurs i masterprosjektene sine.

Fatima presenterer masterprosjektet sitt (videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily).


Umran og Bleona presenterer sitt prosjekt, FSR: flerspråklighet som ressurs (videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily).

Shaz forteller om sin masteroppgave (videoproduksjon: Magnus Heie/Larissa Lily).

Markering av Morsmålsdagen 2021

Hvert år bidrar Mi Lenga-studentene til å markere den internasjonale morsmålsdagen.

Formidling av funn

I Mi Lenga formidler studenter funn fra masteroppgaven til forskjellige grupper. Karoline Hatvik og Shaz Abdulrahman spilte inn en videohilsen til ungdommene som takk for at de bidro til masterprosjektet.

Publisert 29. juli 2020 08:09 - Sist endret 17. juni 2021 10:35