Såkornmidler

Kim Rønås Olsen fra Hammer skole presenterer resultater fra såkornarbeidet "Veilederplanen"

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo lyser ut såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene. Midlene skal bidra til å støtte opp om Universitetsskoleprosjektet og ProTeds utviklingsområder.

Såkornmidlene skal gå til FoU-prosjekter som kan styrke UiO som lærerutdanningsinstitusjon og som utvikler praksisrelevant kunnskap for skolen. Prosjektene kan være innenfor ett eller flere bestemte fag, eller være rettet mot utvikling av skolen som organisasjon.

Prosjekter som har et tydelig utviklingsfokus på områder som kan komme lærerutdanningen til gode, og som synliggjør hvordan spredning kan gjøres til andre universitetsskoler og partnerskoler vil bli prioritert.

Såkornmidler kan brukes til

  • Utvikling av gode undervisnings- og veiledningspraksiser
  • Å initiere forskningssamarbeid innenfor et felt som er relevant for lærerutdanningen
  • Å utvikle forprosjekter til utarbeidelse av større prosjektsøknader
  • Å etablere møteplasser for planlegging av samarbeidsprosjekter, gjerne knyttet til ProTed
  • Assistanse til datainnsamling

Utlysninger