Forelesninger og seminarer

Universitetsskoleforelesninger og seminarer er et tilbud til ansatte ved universitetsskolene om å delta på inspirasjonsforelesninger og seminarer over varierende tema. Noen ganger med lærerkrefter fra UiO og andre ganger med spesielt inviterte gjesteforelesere. Tema for forelesningene er ofte etter ønske og innspill fra universitetsskolene.

Se også tidligere arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 10. nov. 2022 15:1517:15, Helga Engs hus, rom 234
Tid og sted: 19. mai 2022 14:3016:30, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Blindern

Om fagene KRLE og religion og etikk

Tid og sted: 9. des. 2021 16:1518:00, Digitalt via Zoom

Jonas Bakken satt i kjerneelement- og læreplangruppa for norsk i fagfornyelsen. I dette foredraget redegjør han for de viktigste endringene som nå skjer i norskeksamen.
Oppdatering: Forelesningen holdes digitalt. Zoom-detaljer sendes til påmeldte.

Tid og sted: 7. des. 2021 15:0019:00, Scandic Hotel Solli

Vi inviterer til juleseminar for Universitetsskoleprosjektet.
Oppdatering: Arrangementet er avlyst av hensyn til smittesituasjonen.