Digital forelesning: Ny norskeksamen

Jonas Bakken satt i kjerneelement- og læreplangruppa for norsk i fagfornyelsen. I dette foredraget redegjør han for de viktigste endringene som nå skjer i norskeksamen.
Oppdatering: Forelesningen holdes digitalt. Zoom-detaljer sendes til påmeldte.

Meld deg på her innen 1. desember!

Det siste stadiet i fagfornyelsen er fornyelsen av eksamen. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Skrivesenteret utarbeidet forslag til nye oppgavetyper i norskeksamen for 10. trinn, Vg2 yrkesfag og Vg3 studieforberedende. Hvor godt fanger de nye oppgavetypene opp den kompetansen som er beskrevet i læreplanen? Og hvordan kan man prøve elevenes kompetanse i sidemål til eksamen?

Publisert 29. okt. 2021 16:37 - Sist endret 3. des. 2021 14:02