Hva er nytt i fagfornyelsen?

Om fagene KRLE og religion og etikk

Program

Ole Andreas Kvamme: Hva er nytt i fagfornyelsen? Læreplanene i KRLE og religion og etikk - rammer og handlingsrom. Bærekraft som eksempel

Jon Magne Vestøl: Om det nye kjerneelementet å kunne ta andres perspektiv

Kirsten Marie Hartvigsen: Fagfornyelsens vektlegging av utforskning - hva betyr det for KRLE og religion og etikk? Arbeid med tekster som eksempel

Rom for kommentarer, spørsmål og diskusjon.

Ved stor pågang vil lærere ved UiO sine universitetsskoler bli prioritert til det fysiske arrangementet. 

Servering av kaffe/te og kringle/frukt.

Bidragene strømmes og vi åpner for digital deltakelse.

Jon Magne Vestøl er professor og Kirsten Marie Hartvigsen og Ole Andreas Kvamme er begge førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Påmelding innen 10. mai her: https://nettskjema.no/a/264791 

 

 

Publisert 25. apr. 2022 16:13 - Sist endret 13. mai 2022 11:25