Tidligere arrangementer

Forelesninger 2019 - 2020

Andre forelesninger

 • Høsten 2016 hadde vi besøk av Robert Jackson.

 • Torsdag 23/3 2017 kl 16.15-18.00
  Temaet for denne forelesningen er "Utdanning for bærekraftig utvikling" og holdes av Elin Sæther ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Vi møtes i auditorium 2 i Georg Sverdrups hus (biblioteket) kl 16.15. Det serveres høye muffins og kaffe og te som vanlig. Invitasjon og påmelding kommer ca 1 måned før.

 • Tirsdag 14/3 2017 kl.14.15-16.00 "Flerspråklighet hos ungdommer med kort botid i Norge"
  Joke Dewilde vil i denne forelesningen ta for seg flerspråklighet hos ungdommer og undervisning av nyankomne ungdommer.Joke forsker på ungdommer med kort botid i Norge og hvordan de utvikler seg som skrivere på norsk (og andre språk). I forelesningen vil hun gjøre rede for noen av  strategiene som ungdommene bruker, og som vil være nyttig for lærere å vite om og spille på/videreutvikle i en skolekontekst.  Forelesningen finner sted i auditorium 2 i Georg Sverdrups hus (biblioteket) kl 14.15-16.00. Vi serverer kaffe, te og muffins. 

 • Mandag 6/2 "Workshop on Innovating feedback in teaching writing " kl.13.00-16.00
  Vi inviterer til et arbeidsseminar der tema er tilbakemeldingspraksis i undervisning av skriving i engelsk. Workshopen foregår på undervisningsrom 3 i Georg Sverdrups hus (biblioteket). Seminaret ledes av stipendiat Drita Saliu-Abdulahi.  Vi serverer kaffe, te og muffins.

 • Tirsdag 20/4 2016 kl 17.15
  Hva slags utfordringer står religions- og livssynsundervisning i dagens Europa overfor? Hva kan lærere som underviser i religions- og livssynsfag gjøre? Hvordan kan myndighetene som utformer læreplaner og andre styringsdokumenter møte disse utfordringene? Den britiske religionspedagogen Robert Jackson tar opp disse temaene i en forelesning. 

 • Mandag 11/4 2016 kl 16.15
  "Utdanning for bærekraftig utvikling" en forelesning av førsteamanuensis Elin Sæther, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

 • Onsdag 15/4 2015 kl. 16.15
  "Hva skjer med religionsfaget i skolen?" en forelesning med stipendiat Ole Andreas Kvamme, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

 • Mandag 17/11 2014 kl. 16.15
  "Retoriske appellformer i skrift og tale" en forelesning med førsteamanuensis Jonas Bakken, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

 • Mandag 25/8 2014 kl. 16.15
  "Assessment for Learning" en forelesning av Carol Brown, Oxford University Centre for Educational Assessment, UK.

Publisert 29. nov. 2019 10:57 - Sist endret 29. okt. 2021 16:45