Nytt Nordic Centre of Excellence skal forske på kvalitet i undervisning

Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i undervisning og læring ved å studere klasserom på tvers av de nordiske landene.

Banner QUINT og bilde av leder Kirsi Klette. Illustrasjonsfoto.

I sin virksomhet vil forskerne i QUINT koble ulike metoder for å studere undervisning - deriblant videostudier av klasserom, forklarer senterleder Kirsti Klette (bildet). Foto: Charlotta Järf/Alex Tufte.

Teamet av utdanningsforskere som tildeles Nordic Centre of Excellence (NCoE) ledes av Professor Kirsti Klette ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning:

– Selv om mange internasjonalt snakker om «den nordiske skolen» som et homogent fenomen, antyder en rekke studier fra de ulike landende at det er store forskjeller, forteller senterlederen.

QUINT-senteret skal undersøke undervisning i de nordiske landene systematisk og sammenlignende ved hjelp av en rekke metodiske innganger:

– Det vil gi ny kunnskap om sammenhengene mellom lærernes undervisning og elevenes læring.

Hvordan finne kvalitet i undervisningen?

Undervisningskvalitet er et fagområde Kirsti Klette har forsket systematisk på i flere år nasjonalt og internasjonalt. Hun forklarer at forskningsfeltet i stor grad har vært tematisk splittet:

 – Feltet har til nå vært preget av en rekke delstudier, noe som gjør det vanskelig å sammenligne funn og metodiske design på tvers av de ulike studiene.

QUINT-senteret ønsker derfor å koble ulike forskningstradisjoner i sitt arbeid med å samle kunnskap om hva som kjennetegner kvalitet i undervisningen på tvers av de nordiske landene. Senteret skal også utvikle støttestrukturer for sammenlignende videostudier.

– Vi tror det er avgjørende å vise metodisk fleksibilitet og benytte ulike innganger i forskning på noe så komplekst som undervisning og læring. Det innebærer både storskala sammenligninger og mindre dybdestudier, og dette er videodata spesielt godt egnet til, sier Klette.

– Og ikke minst vil dette arbeidet legge et viktig grunnlag for utvikling av teori og analytiske rammeverk relevant for studier av klasseromsundervisning og læring. Her har senteret en klar internasjonal ambisjon.

Vil bidra inn i lærerutdanning og etterutdanning

Blant målene for senterets virksomhet er også økt kvalitet i lærerutdanning og i etterutdanning av lærere. For eksempel gjennom analyse av videoklipp fra en rekke undervisningssituasjoner, forteller senterlederen:

– Dette gir et unikt innsyn i hvordan læreren arbeider i klasserommet i de ulike nordiske landene.

– Slik jobber vi med forskning som både vil gi ny kunnskap om nordisk skole og bidra til å utvikle nordisk skole, sier Klette.

Fremragende forskerteam i nordisk samarbeid

En forutsetning for å bli tildelt et Nordic Centre of Excellence er at forskerne bak senteret kan vise til fremragende forskningsbidrag. Teamet bak QUINT består av ledende utdanningsforskere fra alle de nordiske landene, som skal samarbeide på tvers av fire tematiske spor:

 • Undervisningskvalitet –sammenhenger mellom undervisning og læring.
  Ledet av professor Ellen Krogh (Syddansk Universitet), professor Fritjof Sahlström (Åbo Akademi) og førsteamanuensis Michael Tengberg (Karlstads universitet).
 • E-infrastruktur for sammenhenger mellom forskning og lærerutdanning og etterutdanning.
  Ledet av professor Kirsti Klette (Universitetet i Oslo), førsteamanuensis Nikolaj Elf (Syddansk Universitet) og senioringeniør Torgeir Christiansen (Universitetet i Oslo).
 • Videobasert profesjonsutvikling for lærere.
  ledet av professor Runar Sigpòrsson (Akureyri Universitet), førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas (Universitet i Oslo) og førsteamanuensis Anna Slotte (Helsingfors Universitet).
 • Videobasert lærerutdanning.
  Ledet av forskningsdirektør Thomas Illum Hansen (University College Lillebælt), professor og leder av ProTed leader Doris Jorde (Universitetet i Oslo) og førsteamanuensis Birna Svanbjörnsdottir (Akureyri Universitet).

Det er NordForsk som tildeler Nordic Centre of Excellence (NCoE) som en del av programmet Education for Tomorrow. Målet er å fremme samarbeid mellom fremstående nordiske forskere og forskningsmiljøer, og gi økt innflytelse internasjonalt. Forskningen ved sentrene skal bidra innen prioriterte områder i de nordiske landene.

– Opprettelsen av senteret vil være en stimulans for hele forskningsmiljøet vårt, og vi ser fram til et enda tettere forskningssamarbeid med våre nordiske kolleger, sier instituttleder Rita Hvistendahl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

– Undervisningskvalitet står helt sentralt i virksomheten vår, og utvidet kunnskap om hva som er god undervisning vil vi dra nytte av i både lærer- og skolelederutdanningene våre. På instituttet er vi både stolte og glade over tildelingen. Vi gratulerer og ønsker det nye senteret hjertelig velkommen.

Tildelingen er på 25 millioner, og varigheten er 5 år. Oppstart for Quality in Nordic Teaching (QUINT) blir høsten 2018.

Av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Sandra R. Nielsen
Publisert 21. feb. 2018 08:25 - Sist endret 9. mai 2022 10:45