2018

Lærere kan i større grad introdusere elevene for ulike typer tekster, som stiller ulike krav til lesingen, mener forskerne (illustrasjonsfoto av elever som leser i klasserommet: colourbox).
Publisert 11. okt. 2018 13:44

Skolene kan ha god nytte av å bruke resultatene fra nasjonale prøver. Selv om elevene kan lese, er det mye de ikke forstår, viser resultater fra prøvene. Her er noen av utfordringene som skaper problemer for elevene.

Publisert 26. sep. 2018 12:31

Formålet med min doktoravhandling har vært å undersøke hvordan politiske intensjoner blir håndtert i skolen. Bruk av resultater på nasjonale prøver fungerer som et eksempel på en politisk intensjon.

Publisert 20. aug. 2018 07:35

For mange 15-åringer er det vanskelig å finne frem til og vurdere innholdet når de leser på nett. Samtidig er det grunn til å tro at dette ikke arbeides systematisk med i skolefagene. – Vi risikerer å forsterke digitale klasseskiller, sier forsker Tove S. Frønes.

Med verktøyene kan man jobbe med bestemte kompetanser som lærere behøver, og som er sentrale i undervisning. Illustrasjonsfoto av prosjektarbeid: colourbox.
Publisert 24. apr. 2018 12:46

I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy for å støtte nye læreres utvikling i yrket.

Publisert 21. feb. 2018 08:25

Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i undervisning og læring ved å studere klasserom på tvers av de nordiske landene.