Skal hjelpe de aller yngste med matematikken

Nå skal forskere utvikle prøver som skal identifisere hva første- og tredjeklassingene som strever med matematikk, faktisk kan. Det kan gi lærerne viktige verktøy for å støtte barnas læring.

Prøvene kan hjelpe læreren å oppdage elever som har behov for ekstra hjelp. Illustrasjonsfoto av elev og læsrer i klasserommet: Colourbox

Prøvene kan hjelpe læreren å oppdage elever som har behov for ekstra hjelp. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Ved hjelp av denne kartleggingen kan lærerne finne ut mer om hvordan elever forstår tall og hvilke regneferdigheter de har, sier førsteamanuensis Guri A. Nortvedt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som er prosjektleder.

Hun forteller at det kan gi læreren et viktig grunnlag for å støtte elevenes utvikling i regning.

– Lærere skal bruke prøvene til å identifisere elever som kan trenge ekstra hjelp, som utgangspunkt for vurdering av elevenes kunnskap underveis i opplæringen og for å planlegge tiltak.

Basert på forskning om hva elevene strever med

Det er Utdanningsdirektoratet som har utlyst oppdraget med å utvikle kartleggingsprøver i regning for 1. og 3. trinn, og nylig ble Institutt for lærerutdanning og skoleforskning(ILS) ved UiO tildelt 14 millioner kroner til å gjøre en forskningsbasert utvikling av prøver og veiledningsmateriell. Prosjektet gjennomføres av tilsatte ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) på ILS.

Nortvedt forteller at forskerne utvikler prøvene på grunnlag av nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap om hva elever strever med. Prøven for 3. trinn skal i tillegg ta utgangspunkt i læreplanens kompetansemål for 2. trinn.

– Dette er tredje gang instituttet får i oppdrag å utvikle kartleggingsprøver for småskolen, noe vi er veldig fornøyd med. Prøvene brukes i flere år på rad, noe som stiller ekstra strenge krav til kvalitet, sier forskeren.

Prøvene må være motiverende og ha gode instruksjoner

De nye prøvene skal være digitale og det man internasjonalt kaller «multistage adaptive prøver». Det betyr at de består av flere deler, slik at elevene basert på hva de får til på en del kan få oppgaver tilpasset sitt nivå i neste del.

– Prøvene skal virke motiverende for elevene, og det er viktig at de kan arbeide med oppgavene i prøveplattformen uten assistanse fra læreren. Derfor skal vi finne gode måter å utnytte det digitale mediet på, slik at elevene får gode, visuelle instruksjoner til oppgavene, forteller Nortvedt.

Arbeidet med det fireårige prosjektet har akkurat startet opp.

– Vi er allerede i kontakt med samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt, som skal være med på å kvalitetssikre prøver og veiledningsmateriell. Nå gleder vi oss til å sette i gang med arbeidet, sier Nortvedt.

Emneord: Matematikkvansker, Kartleggingsprøver i regning Av Sandra R. Nielsen
Publisert 11. feb. 2019 08:47 - Sist endret 7. jan. 2021 12:43