Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Bala er opptatt av hvordan tekst inngår i ulike læringssituasjoner.

Marte Blikstad-Balas

Avhandlingens tittel er:

Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary School.

«Redefining School Literacy – Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school» er en artikkelbasert avhandling som undersøker hvordan ulike typer tekster brukes av elever på tvers av fag i videregående skole. Studien kombinerer videoopptak fra undervisning i fagene historie, norsk samt religion og etikk, intervjuer med elever og en kvantitativ elevundersøkelse. Innhentingen av videodata er gjort med hodekameraer, noe som gjør det mulig både å komme tett på hver enkelt elev og å sammenligne hvordan ulike elever arbeider i løpet av de samme timene.

Avhandlingen består av tre publiserte artikler. Den første artikkelen, "Digital Literacy in Upper Secondary School – What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction?" handler - som tittelen avslører - om hva elever broker laptopene sine til mens læreren har helklasseundervisning. Artikkel nummer to,  "Student’s Digital Strategies and Shortcuts – Searching for Answers on Wikipedia as a Core Literacy Practice in Upper Secondary School," er skrevet sammen med professor Rita Hvistendahl. Denne artikkelen handler om hvordan nettleksikonet Wikipedia har en helt sentral rolle i elevenes arbeid med ulike skoleoppgaver. Den tredje artikkelen, "Vague Concepts in the Educational Sciences: Implications for Researchers," tar for seg praktiske og metodiske utfordringer ved å bruke vage forskningsbegreper som «literacy» og «praksis».

Avhandlingen diskuterer rollene digital teknologi har i skolen og hvordan den digitale teknologien påvirker og former elevenes literacy-praksiser. Videre bidrar avhandlingen med viktige empiriske beskrivelser av hvor individualiserte elevenes literacy-praksiser er og hvilke holdninger elever selv har til egne lese – og skrivevaner i en skolekontekst.

 

Publisert 24. jan. 2014 09:19 - Sist endret 16. apr. 2018 13:27