Forskerprofilen: Vil forstå klasserommet

Selv om hun jobber med prøver i stor skala, er Jelena Radisic opptatt av nytten for den enkelte skole, lærer og elev.

Postdoktor Jelena Radisic ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (foto: privat).

Postdoktor Jelena Radisic ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (foto: privat).

Har med seg ulike perspektiver

– Jeg har selv jobbet som lærer, og jeg tror at den genuine interessen for å forstå hva som foregår i klasserommet er det som driver meg, forteller Jelena Radisic.

Postdoktoren med bakgrunn fra Serbia har mye erfaring fra ulike deler av utdanningsfeltet:

– I tillegg til arbeidet mitt ved Pedagogisk forskningsinstitutt i Beograd har jeg syv års erfaring med undervisning på videregående nivå.

Gjennom de årene var hun og en del av vel tjue forskningsprosjekter som forsker, forfatter eller prosjektleder, stort sett knyttet til temaene skole- og lærereffektivitet. Fra 2007 ble hun også aktivt involvert i lærerutdanningen i Serbia og utviklingen av opplæringsinstrukser.

– Også når jeg analyserer data fra storskala evalueringsundersøkelser, er det viktigste jeg fokuserer på spørsmål som hvordan kan disse dataene hjelpe oss med å forstå undervisningen og læringsprosessen?

Hva kan de store skoleundersøkelsene fortelle om læring?

I sin forskning så langt, har Radisic jobbet med faktorer hos elever, lærere og skoler som påvirker faglige prestasjoner.

– For eksempel det å vurdere kvaliteten og effektiviteten i utdanningssystemet gjennom analyse av resultater fra skoleundersøkelsene Programme for International Student Assessment (PISA ) og Trends in International Mathematics and Science (TIMSS).

– Men jeg har også sett på læreres holdninger og praksis, og deres innvirkning på elevenes læring. Andre temaer er motivasjon for læring og matematikkangst, sier hun.

I dag har hun hovedfokus på data fra PISA og TIMSS og hvordan disse kan fortelle oss om undervisnings- og læringsprosesser.

– Jeg er opptatt av å gå bak tallene i undersøkelsene, og for eksempel se på hva de kan si oss om elevens ferdigheter, eller hvordan lærere forstår oppgaver og hvilke ferdigheter de krever.

Engasjement for fagfeltet

Ved siden av forskningen er hun også assisterende redaktør I tidsskriftet European Journal of Psychology of Education og Junior Researchers koordinator for forskerkonferansen EARLI SIG 10 - Sosial samhandling i læring og undervisning.

– Erfaringene mine herfra gjør meg til en bedre skriver selv også, tror jeg, og det har hjulpet meg å forstå forskningsmiljøet bedre. 

Funnene må kunne brukes i skolen

Forskeren mener en utfordring for fagfeltet fremover er at vår forståelse av undervisningen og læringsprosessen vil utvikles, sammen med ideen om lærernes og studentens kompetanse og vurdering.

– Det vil være en utfordring å beskrive og måle disse. I tillegg er det viktig å finne mer effektive måter å formidle våre funn og virkelig sette dem i tjeneste for skoler, lærere og studenter.

– Det siste vil kreve mer dialog og ulike måter å kommunisere med lærere og beslutningstakere på, sier Radisic.

Publisert 13. juni 2018 10:05