Forskerprofilen: Ledelsesforskeren som ble leder

Hun har i en årrekke forsket på organisasjoner og ledelse. Nå er professor Dijana Tiplic ny instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). 

Dijana Tiplic. Foto.

Tiplic sier hun motiveres av å jobbe med hvordan både individer og organisasjoner kan lære av egen erfaring. Nå skal hun selv ta fatt på jobben som instituttleder (foto: Shane Colvin/UiO).

Det er særlig utdanningsorganisasjoner som har interessert henne opp igjennom karrieren hennes.

– Utdanningsorganisasjoner kan ofte gi oss empiri på komplekse fenomener som kan nyansere de teoretiske begrepene - og gi inspirasjon til å skape nye, forteller professoren.

Tverrfaglighet hjelper oss forstå mer

– I min forskning tar jeg i bruk ulike fagfelt og disipliner som blant annet sosiologi, psykologi og informatikk, og selvsagt organisasjonsteori. Tverrfaglighet er viktig fordi det hjelper oss å se fenomener fra ulike synspunkt, forteller hun.

Tiplic kom til ILS i 2011 etter en treårsperiode som postdoktor ved Stanford-universitetet i USA, der hun jobbet med spørsmål knyttet til blant annet organisasjonslæring og institusjonalisering. Ved ILS er hun del av forskergruppen Teachers’ Professional Development and Educational Change (TEPEC).

Professoren forteller videre at hun studerer spørsmål som hvordan organisatoriske faktorer påvirker blant annet jobbmotivasjon hos lærere og skoleledere.

Et aktuelt eksempel på forskning hun deltar i er en internasjonal undersøkelse av hvordan lærebøker påvirkes av globalisering og multikulturalisme.

Fra forskningsleder til instituttleder

Tiplic har vært forskningsleder ved ILS siden 2019, og tar fatt på jobben som instituttleder samme sted fra 1. januar 2021. Hva kan ledelsesforskeren ta med seg inn i jobben som leder?

–  Ledelse og organisasjon er emner som ligger meg nær. I tillegg vil jeg utfordre meg selv ved å ta lederjobben. Og selvsagt fordi jeg er glad i kollegaene mine og ILS og vil gjerne bidra til felleskapet, sier den ferske instituttlederen.

– Jeg motiveres av å jobbe med hvordan både individer og organisasjoner kan lære av egen erfaring, og særlig hvilken rolle aspirasjoner og nettverk har for erfaringsbasert læring, forteller Tiplic.

Vi kan bruke ulike teoretiske perspektiver og metoder for å bedre forstå læring fenomenet, og til å med kan vi simulere læringsprosesser, forklarer hun videre.

Tiplic har brukt den tverrfaglige kunnskapen til å blant annet finne ut hvordan utdanningsorganisasjoner endrer seg over tid.

– Det er viktig å studere både individuelle og organisatoriske faktorer som påvirker det som skjer i skolen. Til syvende og sist handler det om hvordan vi kan få til mer optimal læring, avslutter Tiplic.


Kontakt

Instituttleder og professor Dijana Tiplic

Les mer

Emneord: Utdanningsledelse Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 9. feb. 2021 15:00 - Sist endret 9. feb. 2021 15:20