English version of this page

Bruk av oversettelse i språkundervisning på barnetrinnet: En etnografisk kasusstudie (ph.d.-prosjekt)

Målet med prosjektet er å bygge på og utvikle gode flerspråklige undervisningspraksiser, som anerkjenner språkkunnskapene elevene har med seg.

Illustrajonsfoto av ulike hoder i ulike farger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Gjennom dialog med lærere, og observasjoner av deres undervisning vil jeg i felleskap utvikle noen undervisningsopplegg som lærerne skal ta i bruk.

Prosjektet er avgrenset til undervisning på 6. trinn i fagene norsk og engelsk der jeg vil særskilt fokusere på oversettelsesoppgaver. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Østfold.

 

 

Publisert 21. sep. 2022 13:43 - Sist endret 21. sep. 2022 13:47