DIPP kort fortalt gjennom ti punkter.

1) Studenten legger inn timeplan for praksisperioden i egen tildelt mappe. UiO Google drive/SharePoint/OneDrive. 

2) Studenten laster opp undervisningsplanen for timen det skal gjøre opptak. En oversikt over timens oppbygning og tenk gjennomføring. Dette gjør studenten før opptak av timen.

3) Studenten laster opp digitale ressurser eller andre ressurser (bilder, film eller lydspor) som er tenkt benyttet i timen.

4) Studenten gjennomfører opptak av timen.

5) Studenten laster opp elevenes samtykke for deltagelse.  

6) Studenten laster opp et lydspor som er knyttet direkte til studenten og en film som viser studenten i lærerollen.

7) Studenten sender beskjed til praksispåhører når opptaket er tilgjengelig.  

8) Praksispåhører gjennomgår de tildelte filene og gjør egne kommentarer. Studenten ser gjennom opptaket av egen undervisning og forbereder seg på samtalen med praksispåhører.

9) Praksispåhøret gjennomføres digitalt (Zoom). Deler skjerm og gjør opptak av samtalen. Praksisveileder deltar også i denne samtalen.

10) Praksispåhører laster opp egne notarer og opptaket av veiledningen i mappen der også studenten har tilgang. Studenten kan nå bruke dette videre i egen utvikling i lærerrollen. Dette kan også være et utgangspunkt for praksisveileder i videre veiledning av studenten i praksis.