Gjennomføring av digitalt praksispåhør i DIPP

Her kan du lese om gjennomføringen av digitalt praksispåhør, og se videoeksempler fra påhør med erfaringer fra studenter og påhørere.


Videoklippet er sendt av Ida Kristine Bae, student i lektorprogrammet. Opptaket gjort av Birgitte Ørland Hansen, student i lektorprogrammet. Begge med praksis ved Stabekk vgs. Klippet er redigert, tekstet med musikk: Kirusanth Ramachandran, student i lektorprogrammet. 


Digitalt praksispåhør steg for steg

Samtykke før opptak

Før opptaket av studentens undervisning kan gjennomføres, sikres elevenes personvern gjennom samtykke. Samtykket skjer elektronisk og lagres sammen med opptaket. Er elevene under 15 år må også foresatte gi samtykke til opptak. Elevene har full rett til å trekke samtykket også etter at opptaket er gjennomført.

Når samtykkene er på plass kan opptaket av undervisning gjennomføres. Elever som ikke har gitt samtykke må holdes utenfor opptaket, men deltar forøvrig i undervisningen. Elever uten samtykke plasseres i klasserommet utenfor sone for opptak.

Opptak av undervisningen

Opptaket skjer enten med VIVA-appen utviklet ved UiO og sikrer kryptert overføring til lagring på UiO eller med egen smarttelefon eller med opptaksutstyr lånt av praksisskolen.

Med VIVA-appen kan røde data sladdes/klippes og lyd kan mutes i VIVA-appen før opplasting til server. Klipp og samtykker knyttes til en unik QR-kode for lett å kunne identifiseres ved lagring.

Med opptak på egen smarttelefon, følges egne rutiner før og etter opptak.

Før opptaket skjer, laster studentene opp undervisningsplan og digitale ressurser enten i UiO Google drive eller SharePoint som danner grunnlaget for undervisningen. Med smarttelefon eller nettbrett filmer studenten seg selv i lærerrollen. Her kan studenten få hjelp av praksisveileder.

Når elevenes personvern er ivaretatt og opptaket er gjort, lastes film og eget lydopptak opp. Med VIVA-appen til eget lagringshotell på dedikerte UiO-servere for gule og røde data, med smarttelefon til UiO-SharePoint. 

Gjennomgang av opptak og veiledning av lærerstudenten

Gjennom Google drive eller Sharepoint får praksispåhører (fagpersoner) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) eksklusiv tilgang til opptak de skal veilede på. Før praksisveiledningen gjennomføres, har praksispåhører (fagperson fra ILS) gjennomgått tilsendt undervisningsplan, undervisningsressurs og opptak fra timen.

I veiledningssamtalen er også praksisveileder med. Veiledningen gjennomføres på Zoom med bruk av opptak. Studenten får tilgang til opptaket etter veiledningen. I tillegg får du som student tilgang til praksispåhørers egen notater som forberedelse til veiledningen.

Alle studenter som deltar i digitalt paksispåhør med bruk av VIVA-appen gjennomfører et fire timers etikk-kurs med godkjent deltagelse. Andre studenter får informasjon om etikk knyttet til opptak av fim og lyd i klasserom. 

Digitale løsninger

DIPP-prosjektet skal vurdere digitale løsninger for oppfølging av studenter i praksis. I tillegg ønsker prosjektet å vurdere om digitalt praksispåhør gir økt rettferdighet for vurdering av studentenes egnethet i lærerrollen.

Digitale løsninger kan bety at praksispåhører ikke må gjennomføre reiser for å observere studentenes egnethet i lærerrollen og følge opp med veiledning. Altså, et mer bærekraftig og mer miljøvennlig praksispåhør enn dagens praksis. Prosjektet vil også vurdere kvaliteten på samarbeid med praksisfeltet med vekt på praksisveiledning.

E-læringskurs knyttet til personvern.

Her finner du viktig informasjon om personvern. For studenter knytte til UiO Canvas. 


Videoeksempler fra DIPP

Eksempel fra oppstart av undervisning

Video med student på lektorprogrammet (PROF4045), Anne Kristine.  Klippet med tillatelse fra student og elever. Klippet er hentet fra et innsendt videoklipp av oppstart undervisning. Legg merke til kameravinkel. Elever kan delta i undervisningen ved å sitte utenfor kameravinkel.

To studenter deler sine erfaringer fra digitalt praksispåhør

I prosjektene DIPP og DIVA 2 høst 2020 ble VIVA-appen brukt for å sikre kryptert overføring av filene til VIVA-mellomlagring. Zoom brukes til videokommunikasjon og veiledning. 

 

Student på PROF4045 Elin Sletten deler sine erfaringer med digitalt praksispåhør. Elin: «samtalen ble veldig presis og konkret».

 

Student på PROF4045 Anne Kristine Rugtveit deler sine erfaringer med digitalt praksispåhør. Anne Kristine: «gav en veldig nøyaktig og grundig tilbakemelding på timen».

Eksempel fra oppstart av digitalt praksispåhør

En kort sekvens fra oppstarten av et digitalt praksispåhør. Her er Skype benyttet. I dag brukes Zoom til kommunikasjon og opptak. Vanligvis tar praksispåhøret 90 minutter: 45 minutter observasjon og 45 minutter påfølgende samtale med veiledning. Med DIPP gjennomføres en samtale på 45 minutter i Zoom. 

Erfaringer fra praksisveileder og praksispåhører

Erfaringer fra to påhørere

Her deler faglærere som har deltatt i digitalt praksispåhør noen av sine erfaringer.
 

Siv Paus Brovold. Frogn vgs 

«Studentene får lettere vist refleksjonsnivået sitt og framstår som tryggere og roligere under samtalen».

 

Karsten Korbøl ILS

«Studentene får anledning til å se seg selv å tenke igjennom hva som skjedde i timen. Det gir kanskje en enda bedre samtale til slutt.»

Det er ikke anledning til å kopiere opptakene eller bruke filmene i andre sammenhenger uten tillatelse fra DIPP.

Publisert 22. okt. 2020 14:01 - Sist endret 20. jan. 2021 16:51