Publikasjoner

Paraplyprosjektet har så langt resultert i en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner.

Dewilde, J., & Skrefsrud, T.-A. (2021, under utgivelse). Inclusive practices or exotic happenings? A study of multicultural school events from the perspective of strategic essentialism. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skrefsrud, T.-A. & Sæther, E. (2021). Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Peace Education. https://doi.org/10.1080/17400201.2021.1911792

Dewilde, J., Kjørven, O. K., & Skrefsrud, T.-A. (2021). Multicultural school festival as a creative space for identity construction – from a minority parent perspective. Intercultural Education. https://doi.org/10.1080/17400201.2021.1911792

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skrefsrud, T.-A., & Sæther, E. (2020). «Det er så koselig her at jeg tar av meg skoene»: Om betydningen av sted i en flerkulturell barne- og ungdomsfestival. I K.-W. Sæther & A. Aschim (red.), Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.110 

Øverlien, M., & Kjørven, O. K. (2019). Juleavslutninger i skolen. Prismet, 70(4), 343–360. 

Basha, S. & Kjørven, O. K. (2018). Mangfold i praksis: En studie av en flerkulturell festival i skolen. I E. Schjetne & T.-A. Skrefsrud (Red.), Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonelle verdier og verdigrunnlag (s. 102–112). Gyldendal Akademisk. 

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skaret, A. & Skrefsrud, T.-A. (2018). International week in a Norwegian school. A qualitative study of the participant perspective. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(3), 474–486. doi: 10.1080/00313831.2017.1306800

Følgende publikasjon er rettet mot praksisfeltet:

Alnæs, H. & Dewilde, J. (2020). FN-dagen i skolen fra et elevperspektiv. Bedre skole, 3, 70–74. 
Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skaret, A. & Skrefsrud, T.-A. (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser? Bedre skole, 1.

Publisert 23. aug. 2018 19:16 - Sist endret 12. apr. 2021 14:52