Publikasjoner

Paraplyprosjektet har så langt resultert i følgende vitenskapelige publikasjoner:

Basha, S. & Kjørven, O. K. (2018). Mangfold i praksis. En studie av en flerkulturell festival i skolen. I E. Schjetne & T.-A. Skrefsrud (Red.), Å være lærer i en mangfoldig skole. Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonelle verdier og verdigrunnlag (s. 102–112). Oslo, Norge: Gyldendal Akademisk.

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skaret, A. & Skrefsrud, T.-A. (2017). International week in a Norwegian school. A qualitative study of the participant perspective. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(3), 474–486. doi: 10.1080/00313831.2017.1306800

Følgende publikasjon er rettet mot praksisfeltet:

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skaret, A. & Skrefsrud, T.-A. (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser? Bedre skole, 1.

Publisert 23. aug. 2018 19:16 - Sist endret 23. aug. 2018 19:16