English version of this page

Flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn i et deltakerperspektiv

Prosjektet utforsker flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn fra deltakernes perspektiv.

Fargerik campingvogn som forskerstand ved et arrangement. Som en del av prosjektet engareres ungdommer som medforskere. Foto: Joke Dewilde/ ILS.

Fargerik forskerstand ved et arrangement. Som en del av prosjektet engasjeres ungdommer som medforskere. Foto: Thor-André Skrefsrud/ HINN.

Om prosjektet

Flerkulturelle arrangement har ofte som mål å bidra til inkludering i skolen og lokalsamfunn og på denne måten fremme inkludering og sosial rettferdighet. Mens forskningslitteraturen har vært utelukkende kritisk til slike arrangement, har det vært lite forskning på hvordan deltakerne opplever dem. Denne studien retter søkelys mot deltakernes erfaringer med flerkulturelle arrangement.

Mål

Det overordnede målet med forskningsprosjektet er å utfordre og utvide rådende forståelser av flerkulturelle arrangement som et pedagogisk verktøy. Delmålene i prosjektet er følgende:

  1. Å utforske flerkulturelle arrangement som steder (place/space) for inkludering og sosial rettferdighet for deltakerne
  2. Å utforske hvordan ungdom konstruerer tilhørighet til og forståelser av kultur, språk, religion og nasjon
  3. Å utvikle nyskapende deltaker- og kontekst-sensitive metoder for å studere flerkulturelle arrangement

Design

Forskningsprosjektet er et paraplyprosjekt som omfatter flere kvalitative studier med søkelys på ulike deltakere: skoleledelse, lærere, foreldre, representanter ved arrangementsboder og ungdommer. Så langt har fire masterstudenter skrevet oppgave i tilknytning til tematikken: Anna Strand Henriksen (2016), Mina Øverlien (2017), Alexander Viken (2018) og Hege Alnæs (2019).

Tidsrammen for forskningsprosjektet er januar 2015–juni 2022.

Feltarbeid

Vi gjør gjentakende feltarbeid ved flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn og intervjuer sentrale deltakere. I tillegg analyserer vi representasjoner av kultur, språk, religion og nasjon ved boder, samt intervjuer foreldre, foresatte og andre representanter om meningen som de tillegger representasjonene.

Ungdommenes perspektiv

I samarbeid med EngageLab ved Universitetet i Oslo har vi utviklet My Memory App som gjør det mulig å samle inn minner og refleksjon som flerkulturelle arrangement vekker hos ungdommer. Appen er blitt oversatt til flere språk, og ungdommene blir bedt om å gjøre lydopptak av svarene i språket de ønsker selv.

Samarbeid

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet.

Funn

(kommer)

Publisert 18. aug. 2018 17:03 - Sist endret 1. okt. 2020 12:30