Ledelse av reformarbeid i videregående skole – en partnerskapstilnærming (ph.d.-prosjekt)

Ph.d.-prosjektets formål er å utvikle kunnskap om ledelse av reformarbeid i videregående skole.

Mennesker i gruppe som diskuterer. Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Studien tar utgangspunkt i et partnerskap hvor skoleledere og forskere sammen utforsker ledelsespraksiser knyttet til Fagfornyelsen, i en serie av møter kalt «endringsverksteder». Ph.d.-prosjektet er en del av ChangeLead-prosjektet og undersøker:

  • Hvordan kommer ideer og forventninger til partnerskap mellom skoler og høyere utdanningsinstitusjoner (UH) til uttrykk i norske styringsdokumenter, og hvordan begrunnes slike partnerskap som strategi i reformarbeid?
  • Hva karakteriserer formål og fokus i samarbeid mellom skoleledere og forskere her og nå, og hvordan endrer prosjektets formål og fokus seg over tid?
  • Hvordan reflekterer deltakere i partnerskap over prosjektet og prosessene i endringsverkstedene?

Bakgrunn og design

Skoleledelsen har fått en nøkkelrolle i den aktuelle reformpolitiske konteksten. Samtidig legger utdanningsmyndighetene vekt på partnerskap mellom skoler og UH for gjensidig læring og støtte.

I ChangeLead-prosjektet deltar lederteam ved tre videregående skoler, og forskere fra Universitetet i Oslo, i perioden 2021-2024.

Det analytiske rammeverket for studien omfatter kulturhistorisk aktivitetsteori og teorier om institusjonelt arbeid og om oversettelse av ideer til praksis. Studien har et kvalitativt design med analyse av styringsdokumenter, video- og intervjudata, samt innsamling av ulike typer verktøy som benyttes i ledelse av reformarbeidet.

Finansiering

Norges forskningsråd (NFR).

Publisert 30. sep. 2022 11:13 - Sist endret 30. sep. 2022 11:13