English version of this page

Å lære å undervise og å drive undervisning i det tredje rom (Ph.d.-prosjekt)

Dette doktorgradsprosjektet er en studie av profesjonell praksis i lærerutdanning og partnerskap mellom skoler og universitet som «det tredje rom».

Gruppe med mennesker jobber sammen om oppgave (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Hvordan og på hvilke måter bidrar partnerskap mellom skoler og universitet til å skape det tredje rom for profesjonell praksis i lærerutdanning? (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Mål

Det overordnede målet er å undersøke hvordan og på hvilke måter partnerskap mellom skoler og universitet bidrar til å skape det tredje rom for profesjonell praksis i lærerutdanning.

Først undersøker studien hvordan vitenskapelig litteratur har konseptualisert «det tredje rom» som en lovende, men utfordrende arena der epistemologier konvergerer i profesjonell praksis. Denne innledende oversikten viser den økende oppmerksomheten som begrepet "det tredje rom" har hatt i løpet av det siste tiåret, og etablerer grunnlaget som denne studien tar sikte på å bygge videre på.

Studien søker deretter å utvikle en forståelse av hvordan lærerstudenter og lærerutdannere (fra skoler og ved universiteter eller høyskoler) oppfatter sine roller i partnerskap for profesjonell praksis.

Finansiering

Prosjektet er et fire-årig doktogradsprosjekt (2019-2023), finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Les mer

For å lese mer gå til prosjektets engelske sider.

 

Publisert 29. sep. 2020 14:34 - Sist endret 30. sep. 2020 08:40