Publikasjoner

2021

2020

Brevik, L. M., Rindal, U. E. & Beiler, I. R. (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches. In L. M. Brevik & U. Rindal (eds.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice (ch. 4, pp. 92-116). Universitetsforlaget.   

Brevik, L. M., Brantmeier, C. & Pearson, P D. (2020). Strategic readers of English: Gradual release of responsibility, In L. M. Brevik & U. Rindal (eds.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice (ch. 6, pp. 137-160).  Universitetsforlaget. 

Brevik, L. M. & Lyngstad, M. E. (2020). The role of literature in the English classroom. In L. M. Brevik & U. Rindal (eds.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice (ch. 7, pp. 163-189).  Universitetsforlaget. 

Brevik, L. M. & Rindal, U. E. (2020). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly.  doi: 10.1002/tesq.564 

Vold, E. T. (2020). Grammatikkundervisning i franskfagetViden om Literacy, 27, 106-114

Vold, E. T. & Brkan, A. (2020). Classroom discourse in lower secondary French-as-a-foreign-language classes in Norway: Amounts and contexts of first and target language use. System, 93. doi: https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102309

2019

Brevik, L. M. (2019). Explicit reading strategy instruction or daily use of strategies? Studying the teaching of reading comprehension through naturalistic classroom observation in English L2. Reading and Writing, 32(9), 2281-3210. doi: 10.1007/s11145-019-09951-w

2018

Mahan, K. R., Brevik, L. M., & Ødegaard, M. (2018). Characterizing CLIL teaching: new insights from a lower secondary classroom. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. doi: 10.1080/13670050.2018.1472206
 

Populærvitenskapelige artikler

Brevik, L. M. & Rindal, U. (2020). Det kan være bra å bruke flere språk i engelsktimenewww.forskning.no

Hjeltnes, I., Brevik, L. M., & Klette, K. (2016). Videoobservasjoner av engelskundervisning på ungdomstrinnet. Bedre Skole, 1, 70-77.

Hvalstad, M. B. & Brevik, L. M. (2020). Læringsfremmende tilbakemeldinger i engelsktimer. Bedre Skole, 4.

Ianuzzi, M. & Rindal, U. (2017). Uttaleundervisning i verdensspråket engelskBedre Skole, 4, 82-87.

Olafsrud, A. K. & Brevik, L. M. (2020). Utvikling av skrivekompetanse i engelsk. Bedre Skole, 3.

Solberg, M., Brevik, L. M., & Luoto, J. (2017). Om å differensiere engelskundervisningenBedre Skole, 3, 70-75

Aashamar, P., Mathé, N. E. H., & Brevik, L. M. (2018). Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighetBedre Skole, 3, 31-35
 

Populærvitenskapelig formidling

Bakken, J., Brevik, L. M. & Aashamar, P. N. (2020, 25. september). Myter om lærebokaUtdanningsnytt.no.

Brevik, L. M. (2020, 12. april). Språkbruk i engelsktimer. NRK Språkteigen.

Brevik, L. M. & Skram, V. M. (2019, 09. april). #13 Den om medforskning som vurderingsformNOKUT-podden.

 

Publisert 13. feb. 2017 16:14 - Sist endret 6. mars 2021 09:32