English version of this page

Matematikkundervisning i Norge og Finland (ph.d.-prosjekt)

Doktorgradsprosjektet undersøker mønstre i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet i Norge og Finland.

Hvordan foregår matematikkundervisning i de to landene? (illustrasjonsfoto av lærer som underviser elever ved tavle: colourbox).

Hvordan foregår matematikkundervisning i de to landene? (illustrasjonsfoto: colourbox).

Om prosjektet

Mål

Prosjektets overordnede mål er å undersøke undervisningspraksiser i Norge og Finland gjennom å sammenligne matteundervisningen i utvalgte klasserom fra begge land. Studien vil være et bidrag til forskningen innenfor feltet «comparative mathematics education» med kunnskap om hva det vil si å undervise og lære matematikk i de to landene.

I forbindelse med utdanningsreformer i Norge, har man gjerne sett til Finland for inspirasjon, blant annet på grunn av de gode PISA resultatene. Men det kan virke som om det er mange myter knyttet til det finske utdanningssystemet og PISA suksessen, og vi vet lite om hva som foregår i finske klasserom. Det lille som finnes av studier og empiriske data ser ikke ut til å avdekke noen revolusjonerende praksiser. Tvert imot ser det ut til at undervisningen er både tradisjonell og lærerstyrt. I Norge har man derimot vært opptatt av å forbedre matematikkundervisningen i retning av en mer elevorientert tilnærming til læring i faget.

Med dette prosjektet ønsker vi å bidra med oppdatert kunnskap om hva som foregår i mattetimene i de to landene, og vi vil forsøke å avdekke spesifikke styrker og svakheter i lærernes undervisningspraksiser. Hvordan kommer de ulike praksiser til uttrykk, og hva kan forskjellene ha å si for elevenes læring?

Tilknytninger

Forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA).

The Nordic Centre of Excellence (NCoE) Justice through education in the Nordic Countries (JustEd).

 

 

 

Publisert 30. juli 2018 14:47 - Sist endret 30. juli 2018 14:47