Deltakere i PISA+ et forskningsprosjekt som forfølger problematiske PISA funn i en norsk kontekst

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kirsti Klette Professor +47 22855285 +47 93446608 (mob) kirsti.klette@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Videoanalyse, Læringsutbytte
Astrid Roe Seniorforsker +47 22844400 astrid.roe@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Doris Jorde Professor og leder av ProTed +47 22856110 +47 93406990 (mob) 93406990 doris.jorde@ils.uio.no
Marianne Ødegaard Professor +47 22858115 marianne.odegaard@ils.uio.no
Ole Kristian Bergem Forsker +47 22844125 o.k.bergem@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Klasseromsforskning, EKVA
Øistein Anmarkrud Professor +47-22858046 oistein.anmarkrud@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Motivasjon
Cecilie Dalland
Emilia Ingegerd Andersson-Bakken

Andre deltakere