English version of this page

Å skape mening med en digital, multimodal tekst (ph.d.-prosjekt)

I dette prosjektet skal ungdomsskoleelevers digitale tekstproduksjon og læreres tilbakemelding på disse tekstene studeres.

Elev foran netbrett med penn. Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Elever i ungdomskolen forventes å utvikle en bevissthet rundt hvordan mening skapes i multimodale tekster, og foreta begrunnede valg av uttrykksformer som en del av norskfaget. Ifølge læreplanene i norsk skal elever gjennom ungdomsskolen foreta begrunnede valg av ulike uttrykksformer når de skaper multimodale tekster.

Hovedhensikten med dette prosjektet er å studere hvordan elever i ungdomsskolen kan utvikle et metaspråk om multimodalitet for å begrunne valg av uttrykksformer i egen produksjon av multimodale, digitale tekster. Hvordan elever kan bygge en slik tekstkompetanse og hvordan læreren kan legge til rette for at det skal skje, er sentrale spørsmål i dette ph.d.-prosjektet.

Bakgrunn

Prosjektet der delt i to faser. Fase 1 er den del av MuLVu-prosjektet. I denne fasen undersøkes hvordan multimodale tekster brukes og vurderes i ungdomsskolen. Fase 2 er et intervensjonsprosjekt, utviklet med utgangspunkt i funn fra MuLVu. Basert på sosialsemiotikk, multiliterasitet og læringsdesign vil et læringsforløp bli utviklet i gjentakende sykluser, basert på design-based-research metode.

Finansiering

NLA Høgskolen finansierer stipendiatstillingen.
MuLVu-prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR).

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 19. sep. 2022 11:12 - Sist endret 20. sep. 2022 09:31