Deltakere i Hvordan brukes skjønn-litterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? (ph.d.-prosjekt)

Navn Telefon E-post Emneord
Ida Lodding Gabrielsen Stipendiat +47 92439051 (mob) +4792439051 i.l.gabrielsen@ils.uio.no