TIMSS 2023: Informasjon til skoler

På denne siden finner du informasjon om gjennomføringen av  hovedundersøkelsen for TIMSS 2023.

TIMSS2023 gjennomføres i perioden 20. mars – 28. april 2023.

På denne nettsiden finner du: kontaktinformasjon, webinarer, dokumenter/manualer og viktige datoer. Siden oppdateres kontinuerlig. 

Sist oppdatert: 28.11.2023

Kontaktinformasjon: 

Kontakt oss på timss-post@ils.uio.no eller ring: 

 • TIMSS-prosjektet:         92 03 85 04
 • Manvi Aurora Rohatgi:  22 84 41 25 
 • Anne-Catherine Lehre:  22 85 41 51 

Webinarer 

Det settes opp 2 digitale informasjonsmøter (webinarer) hvor vi vil gi informasjon om undersøkelsen, si noe om hva vi trenger av informasjon og hjelp til fra dere, og vil gi en opplæring i hvordan undersøkelsen skal gjennomføres i klasserommet.

Flere personer fra samme skole er velkommne til å delta. 

Webinarene blir tatt opp og lagt ut i etterkant. 

Webinar 1 (om TIMSS-undersøkelsen)

Skolekontaktene/rektorene kan velge hvilken dag de ønsker å delta i uke 40/41, 2022.

 • Tirsdag 4. oktober, kl. 14:00 – 15:00. 
 • Tirsdag 11. oktober, kl. 10:00 – 11:00. 

Se opptak av webinar 1 her, og Presentasjon fra webinar 1

Webinar 2 (om gjennomføringen av undersøkelsen)

Digitalt informasjonsmøte for skolekontakter og alle som skal stå i klasserommene og lede elevene gjennom undersøkelsen i mars-april 2023.

 • Torsdag 2. mars 2023, kl.10:00 – 11:00
 • Torsdag 9. mars 2023, kl. 14:00 – 15:00

Informasjonsskriv til foresatte, elever, lærere og rektorer. 

For elevene er TIMSS-undersøkelsen obligatorisk. Elevene skal løse oppgaver i matematikk og naturfag og besvare et spørreskjema.

I tillegg inneholder undersøkelsen spørreskjemaer til skolens rektor og de utvalgte klassenes lærere i matematikk og naturfag. På 5. trinn er det også et spørreskjema til de deltagende elevenes foresatte.

For å få gjennomført undersøkelsen, er vi helt avhengige av at foresatte, elever, lærere og rektorer får informasjonen under.

Takk for at du laster ned og distribuerer følgende dokumenter:

 • Brev til foresatte og elever på 5. trinn
 • Brev til foresatte og elever på 9. trinn
 • Invitasjon til å svare på lærerspørreskjema 
  (matematikk- og naturfaglærerne til de deltagende elevene)
 • Invitasjon til å svare på skolespørreskjema (rektor)

Her kan du se spørreskjemaene fra tidligere TIMSS-undersøkelser. 

Manualer: 

OBS! Det holder å kjøre test 1 og 2 på minst tre enheter. 

Viktige datoer og gjøremål 2022/2023

Hva Når  Mer informasjon
Rektor svarer på tilsendt nettskjema om ønsket dato for gjennomføring, kontaktinformasjon, skolens datautstyr og oversikt over antall klasser/grupper på trinnet Frist for å sende tilbake til TIMSS: 19.oktober 2022 Lenke til nettskjema sendes på e-post til rektor mandag 19.september 
Skolen laster opp elevlister til ILS via eget nettskjema  Frist for å sende tilbake til TIMSS: 19.oktober 2022 Lenke til nettskjema sendes på e-post til rektor mandag 19. september 
Webinar 1 av 2 (digitalt informasjonsmøte)

Velg dato: 4. eller 11. oktober

Presentasjon (ppt)
Skolen sjekker datamaskiner som skal brukes under TIMSS-undersøkelsen 16. november 2022 Manual for sjekk av digitale enheter (pdf)
Skolen svarer på tilsendt nettskjema om målform, eksklusjon og initialer til lærere i naturfag og matematikk for uttrukne klasser.   12. desember 2022

Lenke til nettskjema sendes på e-post til kontaktperson torsdag 1. desember.

Manual for gjennomføring av TIMSS-undersøkelsen sendes til skolene Utsending i uke 5 Manual for testadministratorer (sendes kun i vanlig post)
Foreldrespørreskjemaene sendes til skolene Utsending i uke 5  
Webinar 2 av 2 (digitalt informasjonsmøte) Velg dato: 2. eller 9. mars 2023 Presentasjon (kommer)
Skolene deler ut informasjonsbrev til elever og foresatte, brevet distribueres via ransel- eller e-post.  Før prøve-gjennomføringen på skolen

Brev 5.trinn (kommer)

Brev 9.trinn (kommer)

Undersøkelsen gjennomføres 

20.mars til 28.april 2023

 
Rapporteringsskjema for TIMSS-undersøkelsen sendes tilbake til ILS Så fort som mulig etter gjennomført undersøkelse. Rapport fra testadministrator (kommer via vanlig post og kan etterhvert lastes ned her)

Erklæring om databehandling og -beskyttelse 

Data som samles inn i TIMSS oppfyller kravene satt i GDPR. Se vår erklæring om databehandling og beskyttelse 

Må skolene være med i undersøkelsen? 

Ja, det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å væer med i de indernasjonale undersøkelsene. Mer om dette kan du lese på utdanningsdirektorates nettside. 

Publisert 16. sep. 2022 13:00 - Sist endret 30. nov. 2022 08:05