TIMSS 2023: Informasjon til skoler

På denne siden finner du informasjon om gjennomføringen av  hovedundersøkelsen for TIMSS 2023.

TIMSS2023 gjennomføres i perioden 20. mars – 28. april 2023.

På denne nettsiden finner du: kontaktinformasjon, webinarer, dokumenter/manualer og viktige datoer. Siden oppdateres kontinuerlig. 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på timss-post@ils.uio.no eller ring:

 • TIMSS-prosjektet           92 03 85 04          
 • Manvi Aurora Rohatgi    22 84 41 25
 • Anne-Catherine Lehre    22 85 41 51

Webinarer 

Det settes opp 2 digitale informasjonsmøter (webinarer) hvor vi vil gi informasjon om undersøkelsen, si noe om hva vi trenger av informasjon og hjelp til fra dere, og vil gi en opplæring i hvordan undersøkelsen skal gjennomføres i klasserommet.

Lenker til begge webinarene vil bli lagt ut her. Flere personer fra samme skole er velkommne til å delta. 

Webinarene blir tatt opp og lagt ut i etterkant. 

Webinar 1 (om TIMSS-undersøkelsen)

Skolekontaktene/rektorene kan velge hvilken dag de ønsker å delta i uke 40/41, 2022.

 • Tirsdag 4. oktober, kl. 14:00 – 15:00
 • Tirsdag 11. oktober, kl. 10:00 – 11:00

Webinar 2 (om gjennomføringen av undersøkelsen)

Digitalt informasjonsmøte for skolekontakter og alle som skal stå i klasserommene og lede elevene gjennom undersøkelsen i mars-april 2023.

Informasjonsskriv til foresatte, elever, lærere og rektorer

For elevene er TIMSS-undersøkelsen obligatorisk. Elevene skal løse oppgaver i matematikk og naturfag og besvare et spørreskjema.

I tillegg inneholder undersøkelsen spørreskjemaer til skolens rektor og de utvalgte klassenes lærere i matematikk og naturfag. På 5. trinn er det også et spørreskjema til de deltagende elevenes foresatte.

For å få gjennomført undersøkelsen, er vi helt avhengige av at foresatte, elever, lærere og rektorer får informasjonen under.

Takk for at du laster ned og distribuerer følgende dokumenter:

 • Brev til foresatte og elever på 5. trinn
 • Brev til foresatte og elever på 9. trinn
 • Invitasjon til å svare på lærerspørreskjema 
  (matematikk- og naturfaglærerne til de deltagende elevene)
 • Invitasjon til å svare på skolespørreskjema (rektor)

Her kan du se spørreskjemaene fra tidligere TIMSS-undersøkelser.

Manualer

 • Se manual for sjekk av digitale enheter som elevene skal gjennomføre generalprøven med (kommer).
 • Informasjonsskriv til skolekontakter (kommer)

  Viktige datoer og gjøremål 2022/2023

Hva                 Når      Mer informasjon

Rektor svarer på tilsendt nettskjema - om ønsket dato for gjennomføring, kontaktinformasjon, skolens datautstyr og oversikt over antall klasser/grupper på trinnet

Senest onsdag 19. oktober 2022 Lenke til nettskjema sendes på e-post til rektor mandag 19. september 

Skolen laster opp elevlister til ILS via eget nettskjema
 

Senest onsdag 19. oktober 2022 Lenke til nettskjema sendes på e-post til rektor mandag 19. september
Webinar 1 av 2 (digitalt informasjonsmøte)

Velg dato:         4. eller 11. oktober 2022 

Presentasjonen (kommer)

Skolen sjekker datamaskiner som skal brukes under TIMSS-undersøkelsen I god tid før undersøkelsen Manual for sjekk av
digitale enheter (kommer)
Manual for gjennomføringen av TIMSS sendes skolekontaktene   Manual for testadministratorer (kommer, kun via e-post)
Foreldrespørreskjemaene sendes til skolene Mars 2023  
Webinar 2 av 2 (digitalt informasjonsmøte)

Velg dato:         

Presentasjonen (kommer)

Skolen deler ut informasjonsbrev til elever og foresatte, sendes via ransel- eller e-post før gjennomføring på skolen

Brev 5. trinn (kommer)

Brev 9. trinn (kommer)

Undersøkelsen gjennomføres 20.mars til 28.april 2023  
Rapporteringsskjema for gjennomføringen av undersøkelsen  sendes inn når ferdig

Rapport fra testadministrator (kommer)

Erklæring om databehandling og -beskyttelse

Data som samles inn i TIMSS oppfyller kravene satt i GDPR. Se vår erklæring om databehandling og beskyttelse (pdf).

Må skolen vår være med i undersøkelsen?

Ja, det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene. Mer om dette kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettside.

Publisert 16. sep. 2022 13:00 - Sist endret 22. sep. 2022 11:29