TIMSS 2023: Informasjon til skoler

På denne siden finner du informasjon om gjennomføringen av generalprøven for TIMSS 2023.

Generalprøven gjennomføres i perioden 28. feb–8. april, 2022.

Siden oppdateres kontinuerlig. 

Kontakt

Kontakt oss på timss-post@ils.uio.no eller ring:

 • Hege Kaarstein    22 85 66 02 / 413 04 000
 • Anne-Catherine Lehre    22 85 41 51 / 478 34 581

Informasjonsskriv til foresatte, elever, lærere og rektorer

For elevene er TIMSS-undersøkelsen obligatorisk. Elevene skal løse oppgaver i matematikk og naturfag og besvare et spørreskjema.

I tillegg hører det med spørreskjemaer til skolens rektor og de utvalgte klassenes lærere i matematikk og naturfag. På 5. trinn er det også et spørreskjema til de deltagende elevenes foresatte.

For å få gjennomført undersøkelsen, er vi helt avhengige av at foresatte, elever, lærere og rektorer får informasjonen under.

Takk for at du laster ned og distribuerer følgende dokumenter:

Her kan du se spørreskjemaene fra tidligere TIMSS-undersøkelser.

Webinar

Vi arrangerte digitale informasjonsmøter for alle skolekontaktene i uke 6, 2022.

Skolekontaktene kunne velge hvilken dag de ønsket å delta:

 • Torsdag 10. februar, kl. 10–11.
 • Fredag 11. februar, kl. 10–11.

Opptak av webinaret, 11. februar:

Her kan du laste ned presentasjonen fra webinaret (powerpoint)

NB! Det er lagt inn én endring i utsending av materiell via vanlig post i etterkant av webinaret. Endringen er inkludert og omtalt i den nedlastbare presentasjonen.

Spørsmål som kom opp under webinarene:

 1. Hvor mange testledere skal det være tilstede i klassen?
 2. På 5. trinn: For elever som har 2 hjem, får begge hjemmene tilsendt konvolutt med mulighet til å delta i undersøkelsen?
 3. Må alle elever delta?
 4. Kan elever gjennomføre på en annen dag enn den som er oppsatt?
 5. Får skolene vite resultatet?

Svar:

 1. Det holder med 1 person, men det kan være lurt å være 2.
 2. I generalprøven sender vi ut kun én konvolutt til hjemmene. Skolene/elevene kan velge hvilket hjem denne går til.
 3. Alle elever skal i utgangspunktet delta, men noen skal ikke. Dette gjelder elever med fysiske, psykiske eller emosjonelle funksjonshemninger som gjør det vanskelig å delta, og elever som ikke behersker norsk (som typisk har lært norsk i mindre enn et år). Det overlates til skolene å vurdere disse kriteriene. Kriteriene står også omtalt i oppskriften for hvordan fylle ut Elev- og lærerskjemaet.
 4. Ja. Dersom skolene kan gjennomføre uten å låne utstyr fra oss, kan elevene godt gjennomføre på en annen dag enn den som er oppsatt. Fint om dere gir beskjed til oss om hvilken dag/dager dere endte med å bruke.
 5. Nei. TIMSS er ikke designet for gi tilbakemelding til den enkelte skole, klasse eller elev. 

Manualer

Korona

Elevene må være på skolen når de gjennomfører TIMSS-undersøkelsen (altså fysisk tilstede på skolen). 

Dersom smittevernrestriksjoner fører til at elevgruppen må deles opp (f.eks. halvparten er hjemme og halvparten er på skolen), må skolen gjennomføre undersøkelsen over flere dager slik at alle elevene får deltatt.

Viktige datoer og gjøremål 2022

Hva                 Når      Mer informasjon

Rektor svarer på tilsendt nettskjema - om ønsket dato for gjennomføring, kontaktinformasjon, skolens datautstyr og oversikt over antall klasser/grupper på trinnet

Innen 21. januar Lenke til nettskjema sendt på e-post 10. januar

Skolen laster opp elevlister til ILS
Listene kan lastes opp via egen nettside

8. februar Informasjon sendes ut på e-post 2. feb.
Webinar (digitalt informasjonsmøte)

10.feb. 
eller 
11. feb. 

Presentasjonen (pdf)

Skolen sjekker datamaskiner som skal brukes under TIMSS-undersøkelsen I god tid før undersøkelsen Manual for sjekk av
digitale enheter
 (pdf)
Manual for gjennomføringen av TIMSS sendes skolekontaktene februar, uke 7  Manual for testadministratorer (kommer, kun via e-post)
Foreldrespørreskjemaene sendes til skolene februar  
Skolen deler ut informasjonsbrev til elever og foresatte, sendes via ransel- eller e-post før gjennomføring på skolen

Brev 5. trinn (pdf)

Brev 9. trinn (pdf)

Undersøkelsen gjennomføres 28. februar - 8. april  
Rapporteringsskjema for gjennomføringen av undersøkelsen  sendes inn når ferdig

Rapport fra testadministrator (pdf)

Erklæring om databehandling og -beskyttelse

Data som samles inn i TIMSS oppfyller kravene satt i GDPR. Se vår erklæring om databehandling og beskyttelse (pdf).

Må skolen vår være med i undersøkelsen?

Ja, det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene. Mer om dette kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettside.

Publisert 7. jan. 2022 14:27 - Sist endret 28. feb. 2022 07:46