TIMSS 2023: Informasjon til skoler

På denne siden finner du informasjon om gjennomføringen av generalprøven for TIMSS 2023.

Generalprøven gjennomføres i perioden 28. feb–8. april, 2022.

Siden oppdateres kontinuerlig. 

Kontakt

Kontakt oss på timss-post@ils.uio.no eller ring:

  • Hege Kaarstein    22 85 66 02 / 413 04 000
  • Anne-Catherine Lehre    22 85 41 51 / 478 34 581

Informasjonsskriv til foresatte, elever, lærere og rektorer

For elevene er TIMSS-undersøkelsen obligatorisk. Elevene skal løse oppgaver i matematikk og naturfag og besvare et spørreskjema.

I tillegg hører det med spørreskjemaer til skolens rektor og de utvalgte klassenes lærere i matematikk og naturfag. På 5. trinn er det også et spørreskjema til de deltagende elevenes foresatte.

For å få gjennomført undersøkelsen, er vi helt avhengige av at foresatte, elever, lærere og rektorer får informasjonen under.

Takk for at du laster ned og distribuerer følgende dokumenter:

Her kan du se spørreskjemaene fra tidligere TIMSS-undersøkelser.

Webinar

Vi arrangerer digitalt informasjonsmøte for alle skolekontaktene i uke 6, 2022.

Skolekontaktene kan velge hvilken dag de ønsker å delta:

  • Torsdag 10. februar, kl. 10–11
  • Fredag 11. februar, kl. 10–11

Påmelding til webinaret kommer i egen e-post til skolekontaktene. 

Manualer

Korona

Elevene må være på skolen når de gjennomfører TIMSS-undersøkelsen (altså fysisk tilstede på skolen). 

Dersom smittevernrestriksjoner fører til at elevgruppen må deles opp (f.eks. halvparten er hjemme og halvparten er på skolen), må skolen gjennomføre undersøkelsen over flere dager slik at alle elevene får deltatt.

Viktige datoer og gjøremål 2022

Hva                 Når      Mer informasjon

Rektor svarer på tilsendt nettskjema - om ønsket dato for gjennomføring, kontaktinformasjon, skolens datautstyr og oversikt over antall klasser/grupper på trinnet

Innen 21. januar Lenke til nettskjema sendt på e-post 10. januar
Webinar (digitalt informasjonsmøte)

10.feb. kl. 10-11
eller 
11. feb. kl.10-11

Program (kommer)

Pdf av presentasjonen (kommer)

Skolen sjekker datamaskiner som skal brukes under TIMSS-undersøkelsen I god tid før undersøkelsen Manual for sjekk av
digitale enheter
Skolen laster opp elevlister til ILS februar Informasjon sendes ut på e-post
Manual for gjennomføringen av TIMSS sendes skolekontaktene februar  Manual (kommer)
Foreldrespørreskjemaene sendes til skolene februar  
Skolen deler ut informasjonsbrev til elever og foresatte, sendes via ransel- eller e-post før gjennomføring på skolen

Brev 5. trinn

Brev 9. trinn

Undersøkelsen gjennomføres 28. februar - 8. april  

Må skolen vår være med i undersøkelsen?

Ja, det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene. Mer om dette kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettside.

Publisert 7. jan. 2022 14:27 - Sist endret 13. jan. 2022 14:21