Publikasjoner om TIMSS

Hovedrapportene

  1. Hva i all verden skjer i realfagene i videregående skole? 
  2. Hva i all verden kan elevene i naturfag? Oppgaver med resultater og kommentarer. 
  3. Hva i all verden kan elevene i matematikk? Oppgaver med resultater og kommentarer
  4. Hva i all verden gjør elevene i realfag? Praktiske oppgaver i matematikk og naturfag
  5. Hva i all verden skjer i realfagene? Internasjonalt lys på trettenåringers kunnskaper, holdninger og undervisning i skolen

Rapportene fra 1995 finnes ikke som pdf'er, men de kan skaffes på forespørsel.

Andre publikasjoner

Bøker

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Konferansebidrag

Policy briefs

  • Nilsen, T., Blömeke, S., Hansen, K. Y. & Gustafsson, J.- E. (2016). Can schools contribute to enhance equity? The answer may depend on a country's developmental level. IEA policy brief.

Populærvitenskapelig

Doktoravhandlinger

Masteroppgaver

 

Publisert 28. okt. 2016 16:31 - Sist endret 25. nov. 2020 09:45