Årsplaner

Årsplanene på ILS har et toårs perspektiv og vedtas av styret basert på innspill fra ledergruppen og ansatte. Årsplanen evalueres i styret og i ledergruppa.

Publisert 3. aug. 2018 14:25 - Sist endret 25. okt. 2020 19:51