Anne Kristin Dahl

Bilde av Anne Kristin Dahl
English version of this page
Mobiltelefon 97100097
Rom 317
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling, veiledning, veiledning- og mentorutdanning, norsk fagdidaktikk, vurdering, gode lærerpraksiser, veiledning av nye lærere, ungdomstrinn i utvikling

Publikasjoner

  • Lejonberg, Eli; Dahl, Anne Kristin & Brovold, Siv Paus (2019). Nye forventninger til veilederrollen: veiledere som ledere av utviklingsprosjekter i skolen. I Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (Red.), Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03407-2. s. 107–126.
  • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3), s. 1–21. doi: 10.5617/adno.4447. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2018). Expectations and fears. Newly Qualified Teachers on the threshold of entering the teaching profession.
  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne Thoralvsdatter (2018). How do I cope? Novice Teachers` strategies for handling challenges in the profession.
  • Dahl, Anne Kristin & Scheie, Janne T. (2018). Arbeidslivsmestring. To unge læreres valg i møte med utfordrende situasjoner. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 32–37.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 14. okt. 2020 17:57

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter