Lise Granlund

Bilde av Lise Granlund
English version of this page
Mobiltelefon 92680265
Rom 336
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige hovedinteresser

Ekstremisme, radikalisering og undervisning om 22.juli

Elevers bruk og påvirkning fra sosiale medier

Elevers forskning 

Skriving i samfunnsfagene

Dembra

Lærerutdanning

Profesjonsutdanning

Undervisning

Samfunnsfagdidaktikk PPU heltid: PPU3210 og PPU3220

Samfunnsfagdidaktikk deltid: PPU3510

Samfunnsfagdidaktikk på lektorprogrammet PROF 3025 og PROF 4045

Bakgrunn

Jeg har doktorgrad i sosiologi og er i tillegg lektor med flere års undervisningserfaring fra videregående skole i fagene sosiologi og sosialantropologi, samfunnsfag, sosialkunnskap og norsk. Jeg har også undervist på ungdomsskole og ved Sosiologisk institutt i Bergen.

Lærebokforfatter for Aschehoug i fagene sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap. 

 

Publikasjoner

 • Mausethagen, Sølvi & Granlund, Lise (2012). Contested discourses of teacher professionalism: current tensions between education policy and teachers' union. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939.  27(6), s 815- 833 . doi: 10.1080/02680939.2012.672656
 • Nilsen, Ann; Sümer, Sevil & Granlund, Lise (2009). Parents and organisational change: a cross-sector comparison of two Norwegian organisations, In Ann Nilsen; Julia Brannen & Suzan Lewis (ed.),  Work, families and organisations in transitions. European perspectives.  Policy Press.  ISBN 978-1-84742-220-0.  kapittel 9.  s 131 - 148
 • Mutlu, Sevil Sumer; Smithson, Janet; Guerreiro, Maria das Dores & Granlund, Lise (2008). Becoming working mothers: Reconciling work and family at three particular workplaces in Norway, the UK, and Portugal. Community, Work and Family.  ISSN 1366-8803.  11(4), s 365- 384
 • Sümer, Sevil; Smithson, Janet; Guerreiro, Maria das Dores & Granlund, Lise (2008). Becoming Working Mothers: Reconciling Work and Family at Three Particular Workplaces in Norway, the UK and Portugal. Community, Work and Family.  ISSN 1366-8803.  11(4), s 365- 384 . doi: 10.1080/13668800802361815

Se alle arbeider i Cristin

 • Granlund, Lise & Erdal, Silje Førland (2017). Fokus sosiologi og sosialantropologi.. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-40204-3.  447 s.
 • Grønlie, Anne; Granlund, Lise & Lyder Flood, Stein (2014). Fokus sosialkunnskap. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-34712-2.  416 s.
 • Andersen, Gisle & Granlund, Lise (2005). Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Et hjelpehefte. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00930-1.  120 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). 22.juli-undervisning i samfunnsfag. Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (2019). Hva skal vi lære bort om 22.juli? Perspektiver og didaktiske vinklinger.
 • Granlund, Lise (2013). «Hvordan oppdras oppdragerne? En sammenlignende studie av en lærerutdanning for steinerskolene og en offentlig lærerutdanning»..
 • Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi & Munthe, Elaine (2011). Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. HiO-rapport. 2.
 • Mausethagen, Sølvi; Granlund, Lise & Raaen, Finn Daniel (2011). Lærerprofesjonalitet i endring. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3)
 • Mausethagen, Sølvi; Granlund, Lise & Raaen, Finn Daniel (2011). Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon.
 • Granlund, Lise (2009). Skolens mange verdiverdener. Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur.  1(1), s 14- 18 Vis sammendrag
 • Granlund, Lise (2009, 01. februar). Steinerpedagogisk lærerutdanning- Hva er det?.  Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur.
 • Granlund, Lise (2006). Mann i ingenmannsland. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  9(1), s 52- 54
 • Granlund, Lise (2005). Kvalitativ og kvantitativ metode, samt forskningsprosessen i samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Granlund, Lise (2005). Kvalitativ og kvantitativ metode, samt forskningsprosessen i samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Granlund, Lise (2005). Kvalitativ og kvantitativ metode, samt forskningsprosessen i samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Sumer, Sevil; Granlund, Lise & Nilsen, Ann (2005). National Report on Biographical Interviews: Social Services.
 • Sumer, Sevil; Smithson, Janet & Granlund, Lise (2005). Negotiating work-family boundaries among new parents in the UK and Norway. Vis sammendrag
 • Nilsen, Ann; Sumer, Sevil & Granlund, Lise (2004). Case Study Report.
 • Granlund, Lise (2003). Skolens mange verdiverdener. Definisjoner og legitimering av problematferd i en Steinerskole og en offentlig skole.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. juni 2019 08:33 - Sist endret 23. okt. 2020 14:52