Trude Nilsen

Bilde av Trude Nilsen
English version of this page
Telefon +47 22854817
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Forskningsinteresser

 • Internasjonale storskala-undersøkelser

 • Anvendt kvantitativ metode og malinger

 • Kausalitet

 • Læreres kompetanse av undervisningskvalitet

 • Læringsmiljø

 • Likeverd

 • Naturfagdidaktikk og matematikkdidaktikk

Utdannelse

Jeg har en ph.d innen naturfagdidaktikk og hovedfag i astrofysikk. I tillegg har jeg studert programmering i informatikk og tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU).  

Yrkeserfaring

Jeg jobber som forsker 1109 på ILS hvor jeg er leder for prosjektet Teacher’s Effect On Student Outcomes (TESO) som er finansiert av Norsk forskningsråd. Jeg er også leder av forskergruppen Large-scale Educational Assessment (LEA).

Mitt arbeid består hovedsakelig å analysere data fra storskala-undersøkelsene (TIMSS, PISA, TALIS, etc) og publisere funn fra disse analysene. Videre består min jobb i å søke finansiering til nye prosjekter, og å veilede master og PhD -studenter. I tillegg er jeg med i de internasjonale ekspertgruppene for TIMSS, TALIS og TALIS Starting Strong.

Jeg har tidligere arbeidet med etterutdanning av lærere på Fysisk Institutt ved UIO, og som matematikk og fysikklærer ved videregående skole.

Finansiering og prosjekter

 • Siden 09.2018 Prosjekt:Teachers Effect on Student Outcomes (TESO) (rolle prosjektleder). Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR).
 • Siden 01.2016  Prosjekt: OECD TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S2018) (rolle: ekstern ekspert). Finansiering: OECD
 • Siden 03.2016 Prosjekt:TIMSS international questionnaire group QIRC (rolle:ekstern ekspert). Finansiering: IEA
 • Siden 01.2016 Prosjekt: Enhancing student teachers research competence(rolle: prosjektleder). Finansiering: Såkornmidler
 • Siden 08.2015 Prosjekt: The Quest for Comparability: Measuring Teachers' Self-efficacy across Countries (rolle: prosjektmedarbeider). Finansiering: UIO
 • Siden 06.2015 Prosjekt: The roles of teachers and teaching in education and their relationship to student outcomes (rolle: prosjektleder). Finansiering: IEA
 • Siden 08.2015 Prosjekt:Enhancing equity across countries. Instructional Quality. (rolle: prosjektleder). Finansiering: IEA
 • Siden 09.2015 Prosjekt: OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS 2018) (rolle: ekstern ekspert). Finansiering: OECD

Undervisning

2014- Inviterte gjesteforelesninger om læringsmiljø og storskalaundersøkelser på ILS, UIO og andre universiteter i Norge.

2018 høst Kurs: Avansert strukturell ligningsmodellering. PhD kurs på Indiana University, US sammen med Leslie Rutkowski.

2011 vår Kurs: NAT 2000. Masterkurs på Lektorprogrammet, UIO
2009 vår Kurs: Etterutdanning av lærere i fysikkdidaktikk, UIO
2010 vår  Kurs: NAT 2000. Masterkurs på Lektorprogrammet, UIO
1998-2009 Lærer på Nesbru Videregående Skole

Andre kompetanser

Statistiske metoder: strukturell ligningsmodellering, flernivå modellering og regresjon, longitudinelle analyser, fler-gruppeanalyser, IRT, lineære modeller,

Statistiske verktøy: SPSS, R, Mplus
Emneord: LEA, EKVA, TIMSS, Kvantitative utdanningsanalyser, Læring og utdanning, Læringsutbytte, skolemiljø, Undervisningskvalitet

Publikasjoner

 • Teig, Nani & Nilsen, Trude (2022). Profiles of instructional quality in primary and secondary education: Patterns, predictors, and relations to student achievement and motivation in science. Studies in Educational Evaluation. ISSN 0191-491X. 74, s. 1–17. doi: 10.1016/j.stueduc.2022.101170.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Nilsen, Trude & Øverby, Nina Cecilie (2022). Aspects of nutritional deficits and cognitive outcomes – Triangulation across time and subject domains among students and teachers in TIMSS. International Journal of Educational Development. ISSN 0738-0593. 89. doi: 10.1016/j.ijedudev.2022.102553. Fulltekst i vitenarkiv
 • Senden, Bas; Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2021). Instructional Quality: A Review of Conceptualizations, Measurement Approaches, and Research Findings. I Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (Red.), Ways of Analyzing Teaching Quality.Potentials and Pitfalls. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04506-1. s. 140–172. doi: doi.org/10.18261/9788215045054-2021-05.
 • Teig, Nani; Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude & Senden, Bas (2021). Gir utforskende arbeidsmåter i naturfag bedre læringsutbytte? I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 46–72. doi: 10.18261/9788215045108-2021-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2021). Skolemiljø, motivasjon og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 143–164. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2021). Elevenes muligheter til å lære. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 23–45. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2021). Lærerkompetanse, undervisningskvalitet og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 183–206. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lehre, Anne- Catherine W G & Nilsen, Trude (2021). Språk i hjemmet og naturfagprestasjoner fra TIMSS 2015 til TIMSS 2019. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 165–182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; Nilsen, Trude & Scherer, Ronny (2021). School Innovativeness Is Associated With Enhanced Teacher Collaboration, Innovative Classroom Practices, and Job Satisfaction. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. doi: 10.1037/edu0000668.
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny & Blömeke, Sigrid (2021). Hva fremmer et innovativt miljø i skolen, og hvilken betydning har det for læreres undervisning? I Björnsson, Julius Kristjan (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0. s. 35–55. doi: 10.23865/noasp.123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Mittal, Oleksandra & Ræder, Henrik Galligani (2020). Can teachers’ instruction increase low-SES students’ motivation to learn mathematics? . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 251–272. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_10.
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Teig, Nani & Kaarstein, Hege (2020). Teachers’ role in enhancing equity: A multilevel structural equation modeling with mediated moderation. I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 173–196. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mittal, Oleksandra; Nilsen, Trude & Björnsson, Julius Kristjan (2020). Measuring equity across the Nordic education systems: Conceptual and methodological choices as implications for educational policies. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 43–71. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_3.
 • Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). Teacher Competence and Equity in the Nordic Countries. Mediation and moderation of the relation between SES and achievement . Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 14(1). doi: 10.5617/adno.7946. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bellens, Kim; Van Damme, Jan; Van den noortgate, Wim; Wendt, Heike & Nilsen, Trude (2019). Instructional quality: catalyst or pitfall in educational systems? aim for high achievement and equity? An answer based on multilevel SEM analyses of TIMSS 2015 data in Flanders (Belgium), Germany, and Norway. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 7(1). doi: 10.1186/s40536-019-0069-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2019). I Know I Can, but Do I Have the Time? The Role of Teachers’ Self-Efficacy and Perceived Time Constraints in Implementing Cognitive-Activation Strategies in Science. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10(3389). doi: 10.3389/fpsyg.2019.01697. Fulltekst i vitenarkiv
 • Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2019). Closing the gaps? Differential effectiveness and accountability as a road to school improvement. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. 30(3), s. 255–260. doi: 10.1080/09243453.2019.1623450. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena & Nilsen, Trude (2018). 20 Years of Mathematics Motivation Mirrored Through TIMSS: Example of Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education. ISSN 0771-100X.
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2018). Norske elevers motivasjon for naturfag gjennom 20 år. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 35–55. doi: %2010.18261/9788215030067-2018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2018). Lærerkvalitet, undervisningskvalitet, -kvantitet og prestasjon: Analyser av TIMSS 2015 data i naturfag på barnetrinnet. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 57–74. doi: 10.18261/9788215030067-2018-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (2018). Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene? I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 150–172. doi: 10.18261/9788215030067-2018-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny & Blömeke, Sigrid (2018). The relation of science teachers' quality and instruction to student motivation and achievement in the 4th and 8th grade: A Nordic perspective. I Ministers, Nordic Council of (Red.), Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Nordic Council of Ministers:. ISSN 978-92-893-5565-0. s. 61–94. doi: 10.6027/TN2018-524.
 • Daus, Stephan; Nilsen, Trude & Braeken, Johan (2018). Exploring content knowledge: Country profile of science strengths and weaknesses in TIMSS. Possible implications for educational professionals and science research. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–19. doi: 10.1080/00313831.2018.1478882. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2018). More isn't always better: The curvilinear relationship between inquiry-based teaching and student achievement in science. Learning and Instruction. ISSN 0959-4752. 56, s. 20–29. doi: 10.1016/j.learninstruc.2018.02.006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Nilsen, Trude (2017). Standard Setting in PISA and TIMSS and How These Procedures Can Be Used Nationally. I Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer. ISSN 978-3-319-50855-9. s. 69–84. doi: 10.1007/978-3-319-50856-6.
 • Gustafsson, Jan-Eric & Nilsen, Trude (2016). The Impact of School Climate and Teacher Quality on Mathematics Achievement: A Difference-in-Differences Approach. I Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes Relationships Across Countries, Cohorts and Time. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-41252-8. s. 81–95. doi: 10.1007/978-3-319-41252-8_4.
 • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2016). TIMSS og statistiske metoder. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 178–199. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Nilsen, Trude & Frøyland, Merethe (2016). Undervisning i narurfag. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 137–157. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2016). Lærerkompetanse. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 97–119. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Nilsen, Trude (2016). Skolemiljø. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 78–96. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). Motivasjon. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 63–77. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). TIMSS 2015. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 11–21. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2016). Hjemmebakgrunn. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 158–172. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude & Scherer, Ronny (2016). Undervisningskvalitet i Matematikk. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 120–136. doi: 10.18261/97882150279999-2016-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gustafsson, Jan-Eric & Nilsen, Trude (2016). Final remarks. I Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer. ISSN 978-3-319-41251-1. s. 135–147.
 • Nilsen, Trude; Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2016). Conceptual Framework and Methodology of This Report. I Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer. ISSN 978-3-319-41251-1. s. 1–20.
 • Gustafsson, Jan-Eric; Nilsen, Trude & Hansen, Kajsa Yang (2016). School characteristics moderating the relation between student socio-economic status and mathematics achievement in grade 8. Evidence from 50 countries in TIMSS 2011. Studies in Educational Evaluation. ISSN 0191-491X. doi: 10.1016/j.stueduc.2016.09.004.
 • Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2016). The Relations Among School Climate, Instructional Quality, and Achievement Motivation in Mathematics. I Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer. ISSN 978-3-319-41251-1. s. 51–80. doi: 10.1007/978-3-319-41252-8_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Scherer, Ronny; Jansen, Malte; Nilsen, Trude; Areepattamannil, Shaljan & Marsh, Herbert W. (2016). The quest for comparability: Studying the invariance of the teachers' sense of self-efficacy (TSES) measure across countries. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(3). doi: 10.1371/journal.pone.0150829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Scherer, Ronny; Nilsen, Trude & Jansen, Malte (2016). Evaluating Individual Students’ Perceptions of Instructional Quality: An Investigation of their Factor Structure, Measurement Invariance, and Relations to Educational Outcomes. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 7. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (2014). School emphasis on academic success: exploring changes in science performance in Norway between 2007 and 2011 employing two-level SEM. Educational Research and Evaluation. ISSN 1380-3611. 20(4), s. 308–327. doi: 10.1080/13803611.2014.941371.
 • Nilsen, Trude & Angell, Carl (2014). The importance of discourse and attitude in learning astronomy: A mixed methods approach to illuminate the results of the TIMSS 2011 survey. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 10(1), s. 16–31. doi: 10.5617/nordina.605.
 • Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel & Nilsen, Trude (2013). Om TIMSS og forskningsmetoder. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 171–192.
 • Grønmo, Liv Sissel & Nilsen, Trude (2013). Læringsmuligheter og prestasjoner i fysikk på 8. trinn. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 97–117.
 • Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2013). Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 19–51.
 • Nilsen, Trude; Angell, Carl & Grønmo, Liv Sissel (2013). Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education. A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 7(1). doi: 10.5617/adno.1113.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes & Gustafsson, Jan-Eric (2022). International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. Springer. ISBN 978-3-030-38298-8. 990 s.
 • Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2021). Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045092. 260 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02798-2. 206 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes Relationships Across Countries, Cohorts and Time. Springer Publishing Company. ISBN 978-3-319-41252-8. 166 s.
 • Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time. Springer. ISBN 978-3-319-41251-1. 166 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag. ISBN 978-82-3210-187-0. 138 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Trude & Teig, Nani (2022). A Systematic Review of Studies Investigating the Relationships Between School Climate and Student Outcomes in TIMSS, PISA, and PIRLS. I Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. Springer. ISSN 978-3-030-38298-8. s. 1–34. doi: 10.1007/978-3-030-38298-8_34-1.
 • Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (2022). Trend analyses of TIMSS 2015 and 2019: The importance of language for declining performance in mathematics and science.
 • Øverby, Nina Cecilie; Nilsen, Trude & Vik, Frøydis Nordgård (2022). Derfor er frokosten så viktig for skoleelever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Øverby, Nina Cecilie; Nilsen, Trude & Vik, Frøydis Nordgård (2022). Derfor er frokosten så viktig for skoleelever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2021). Introduksjon. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 9–20. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-01.
 • Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2017). Relations between School Climate, Instructional Quality, and Educational Outcomes.
 • Eriksen, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens & Nilsen, Trude (2017). Mye på spill: drama som læringsform får det til. Nordlys. ISSN 0805-5440.
 • Nilsen, Trude; Kaarstein, Hege & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Teacher quality mediating and moderating the relation between SES and achievement in Nordic countries.
 • Nilsen, Trude; Blömeke, Sigrid; Yang Hansen, Kajsa & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Are school characteristics related to equity? The answer may depend on a country’s developmental level. IEA Policy Brief.
 • Daus, Stephan; Nilsen, Trude & Braeken, Johan (2015). Explaining Item Difficulty Heterogeneity Across Content Groups with Curricular Coverage.
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Bergem, Ole Kristian & Lehre, Anne- Catherine W G (2014). Quality of Instruction and Teacher Motivation mediating the effect of School Emphasis on Academic Success on achievement.
 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena; Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). TIMSS 2019 - Kortrapport. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
 • Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2017). Relations between School Climate, Instructional Quality, and Educational Outcomes: Findings from TIMSS 2015 in Norway. IEA-IRC Conference Proceedings.
 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude & Olsen, Rolf Vegar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Utdanningsdirektoratet.
 • Nilsen, Trude (2014). Trends in Physics Competence Using TIMSS for in-depth studies to characterize Norwegian students’ physics competence and factors influencing and explaining changes in this competence. Unipub AS, Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 3. jan. 2020 13:17