Trude Nilsen

Bilde av Trude Nilsen
English version of this page
Telefon +47 22854817
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Forskningsinteresser

 • Internasjonale storskala-undersøkelser

 • Anvendt kvantitativ metode og malinger

 • Kausalitet

 • Læreres kompetanse av undervisningskvalitet

 • Læringsmiljø

 • Likeverd

 • Naturfagdidaktikk og matematikkdidaktikk

Utdannelse

Jeg har en ph.d innen naturfagdidaktikk og hovedfag i astrofysikk. I tillegg har jeg studert programmering i informatikk og tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU).  

Yrkeserfaring

Jeg jobber som forsker 1109 på ILS hvor jeg er leder for prosjektet Teacher’s Effect On Student Outcomes (TESO) som er finansiert av Norsk forskningsråd. Jeg er også leder av forskergruppen Large-scale Educational Assessment (LEA).

Mitt arbeid består hovedsakelig å analysere data fra storskala-undersøkelsene (TIMSS, PISA, TALIS, etc) og publisere funn fra disse analysene. Videre består min jobb i å søke finansiering til nye prosjekter, og å veilede master og PhD -studenter. I tillegg er jeg med i de internasjonale ekspertgruppene for TIMSS, TALIS og TALIS Starting Strong.

Jeg har tidligere arbeidet med etterutdanning av lærere på Fysisk Institutt ved UIO, og som matematikk og fysikklærer ved videregående skole.

Finansiering og prosjekter

 • Siden 09.2018 Prosjekt:Teachers Effect on Student Outcomes (TESO) (rolle prosjektleder). Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR).
 • Siden 01.2016  Prosjekt: OECD TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S2018) (rolle: ekstern ekspert). Finansiering: OECD
 • Siden 03.2016 Prosjekt:TIMSS international questionnaire group QIRC (rolle:ekstern ekspert). Finansiering: IEA
 • Siden 01.2016 Prosjekt: Enhancing student teachers research competence(rolle: prosjektleder). Finansiering: Såkornmidler
 • Siden 08.2015 Prosjekt: The Quest for Comparability: Measuring Teachers' Self-efficacy across Countries (rolle: prosjektmedarbeider). Finansiering: UIO
 • Siden 06.2015 Prosjekt: The roles of teachers and teaching in education and their relationship to student outcomes (rolle: prosjektleder). Finansiering: IEA
 • Siden 08.2015 Prosjekt:Enhancing equity across countries. Instructional Quality. (rolle: prosjektleder). Finansiering: IEA
 • Siden 09.2015 Prosjekt: OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS 2018) (rolle: ekstern ekspert). Finansiering: OECD

Undervisning

2014- Inviterte gjesteforelesninger om læringsmiljø og storskalaundersøkelser på ILS, UIO og andre universiteter i Norge.

2018 høst Kurs: Avansert strukturell ligningsmodellering. PhD kurs på Indiana University, US sammen med Leslie Rutkowski.

2011 vår Kurs: NAT 2000. Masterkurs på Lektorprogrammet, UIO
2009 vår Kurs: Etterutdanning av lærere i fysikkdidaktikk, UIO
2010 vår  Kurs: NAT 2000. Masterkurs på Lektorprogrammet, UIO
1998-2009 Lærer på Nesbru Videregående Skole

Andre kompetanser

Statistiske metoder: strukturell ligningsmodellering, flernivå modellering og regresjon, longitudinelle analyser, fler-gruppeanalyser, IRT, lineære modeller,

Statistiske verktøy: SPSS, R, Mplus
Emneord: LEA, EKVA, TIMSS, Kvantitative utdanningsanalyser, Læring og utdanning, Læringsutbytte, skolemiljø, Undervisningskvalitet

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 3. jan. 2020 13:17